Studiegids

nl en

Publieke Opinie en Buitenlands Beleid

Vak
2010-2011

Omschrijving

Doel: Verschaffen van inzicht in de factoren die de buitenlandse politiek van staten beïnvloeden, met name de publieke opinie. Bijdragen aan standpuntvorming over de vraag of democratische invloed op het buitenlands beleid mogelijk en wenselijk is.

Inhoud: Van tijd tot tijd woedt er een intensief debat over de vraag of democratische invloed op het buitenlands beleid van staten wenselijk en mogelijk is. Dat debat wordt mede beïnvloed door de vraag of het buitenlands zich al dan niet wezenlijk onderscheidt van de binnenlandse politiek. Die vraag vormt het uitgangspunt voor deze cursus. Eerst zal kort worden ingegaan op het karakter van de buitenlandse politiek. Dan komt de totstandkoming van het buitenlands beleid aan de orde. Wie of wat bepaalt het buitenlandse beleid van staten? Welke (binnenlandse) factoren spelen daarbij een rol, zoals de rol van de ambtenaren, het parlement, de media en belangen- en actie-groepen? Het tweede deel van de cursus is gewijd aan de inhoud, rol en invloed van de publieke opinie op massa-niveau.
Is het waar, zoals vaak wordt gesteld, dat mensen weinig belangstelling voor en kennis van buitenlandse politiek hebben? Kenmerkt de publieke opinie zich door zoveel emoties en wisselvalligheid dat men de buitenlandse politiek maar beter aan deskundigen kan overlaten?

Onderwijsvormen

Colleges, groepsdiscussies, referaten door studenten. Studenten dienen telkens de per bijeenkomst opgegeven stof van te voren te bestuderen. Wie vaker dan eenmaal zonder overtuigende reden afwezig is wordt van verdere deelname uitgesloten.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s ca 800 pp.

-­ Everts, Ph.P, (1996), Laat dat maar aan ons over. Democratie, buitenlands beleid en vrede. Leiden: DSWO Press, 1996, hst 1,2,4,5,6,7.

-­ Everts, Philip, P. (2002), Democracy and Military Force, Basingstoke/London: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96859-X, hst 1, 2, 3, 4, 10.

-­ Nacos, B.L., Shapiro, R.Y. and Isernia, P. (2000), Decisionmaking in a Glass House. Mass Media, Public Opinion and American and European Foreign Policy in the 21st Century, Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield.

  • Daarnaast een aantal nader op te geven artikelen.

Iedere student moet bovendien één boek over het onderwerp bestuderen, daarvan een samenvatting maken (plm.1500 woorden) en daarover een kort referaat houden.

Toetsing

De toetsing vindt plaats op basis van de deelname aan de discussies (10%), de samenvatting van en het referaat over het gelezen boek (20%) en het te schrijven paper (6000 woorden incl. literatuuropgave)(70%).
Gebruik 1,5 regelafstand, volg een standaardmethode bij verwijzingen en in literatuuropgave en houd daar consequent aan vast. Geen referenties die niet in de tekst worden gebruikt. Plagiaat wordt streng gestraft .

Ingangseisen

Internationale Politiek I & Internationale Politiek II.

Rooster

dinsdag 1 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 1A15 (behalve 1 feb 1A11) en
Vrijdag 4 februari t/m 18 maart van 11.00-13.00 uur in 1A27 (behalve 4 feb 1A47, 11 feb 1A15, 25 feb 5A41)
Vrijdag 11 maart is de bijeenkomst verplaatst naar een ander tijdstip: 9.00-11.00 uur in SB11
De bijeenkomst van vrijdag 25 maart is verplaats naar dinsdag 29 maart, 9.00-11.00 uur in 1A15