Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen

Vak
2010-2011

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

  • R. Hague and M. Harrop, Comparative Government and Politics, an introduction, 8e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010;

  • D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

(aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning) – R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

  • reader.

Toetsing

Tentamen; evt. opdrachten in werkcolleges.

Schriftelijk tentamen
Dinsdag 22 maart 2011, 9.00-12.00 uur, USC.

Hertentamen
Dinsdag 31 mei 2011, 9.00-12.00 uur, 1A20.

Rooster

Hoorcolleges
dinsdag 1 februari t/m 15 maart van 9.00-11.00 uur, 1A20 en
donderdag 3 februari t/m 17 maart van 9.00-11.00 uur, 1A20.

Werkgroepen
werkgroep 1: vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 11.00-13.00 uur, SA49 (behalve 11 feb 5A37)
werkgroep 3: vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 13.00-15.00 uur, div. zalen: 4 feb 5A42, 11 t/m 25 feb 1A11, 4 mrt 1A33, 11 mrt 1A37, 18 mrt 5A41)
werkgroep 4: vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 13.00-15.00 uur, 5B02 (behalve 4 feb SB11 en 18 mrt 5A42)
werkgroep 5: vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 15.00-17.00 uur, 5B04 (behalve 4 feb 5A42, 18 mrt 1A27 nog en 11 feb 5A37)
werkgroep 6: vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 15.00-17.00 uur, 1A03 (behalve 25 feb en 11 mrt 5A42, 4 mrt SA49)
werkgroep 7: vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 15.00-17.00 uur, 5A41 (behalve 11 t/m 25 feb en 11 mrt 1A15)