Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen

Vak
2010-2011

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

  • R. Hague and M. Harrop, Comparative Government and Politics, an introduction, 7e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2007;

  • D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 2e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002 (tenzij er tijdig een nieuwe editie verschijnt)

(aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning) – R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

  • _reader.

Toetsing

Tentamen; evt. opdrachten in werkcolleges.

Schriftelijk tentamen
Woensdag 25 mei 2011, 9.00-12.00 uur, USC.

Hertentamen
Woensdag 22 juni 2011, 9.00-12.00 uur, Gorlaeus zaal 01.

Rooster

Hoorcollege
Dinsdag 29 maart t/m 17 mei, 9.00-11.00 uur, 1A20 en
Donderdag 31 maart t/m 19 mei, 9.00-11.00 uur, 1A20 (behalve 5 mei Bevrijdingsdag)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 11.00-13.00 uur, 1A33
werkgroep 2: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 11.00-13.00 uur, 5A37
werkgroep 3: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 13.00-15.00 uur, 1A33
werkgroep 4: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 13.00-15.00 uur, 1A22
werkgroep 5: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 15.00-17.00 uur, 1A33