Studiegids

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Vak
2010-2011

Omschrijving

Doel: De cursus Nationale Politiek II biedt een historische verdieping van de algemene inleiding Nationale Politiek I die eerder in het studiejaar is aangeboden.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en met name de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (een of twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

  • de Rooy, Piet, Republiek van Rivaliteiten. Nederland sinds 1813. Amsterdam, 2e herziene druk, 2005.

  • Reader met diverse artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
woensdag 22 december 2010, 9.00-12.00 uur, USC.

Hertentamen
woensdag 19 januari 2011, 9.00-12.00 uur, Gorlaeus zaal 03.

Rooster

Hoorcollege
woensdag 3 november t/m 15 december, 9.00-11.00 uur, SC01 en
vrijdag 5 november t/m 17 december, 9.00-11.00 uur, 1A20 (19 november geen zaal i.v.m. Open Dag, in plaats daarvan: maandag 15 november 9.00-11.00 uur 1A20).

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 4 november t/m 16 december, 9.00-11.00 uur, 1A15
werkgroep 2: donderdag 4 november t/m 16 december, 9.00-11.00 uur, div. zalen: 4+11 nov. 5A42, 18 nov. 1A33, 2 t/m 16 dec. SA21, 25 nov. 1A01
werkgroep 3: donderdag 4 november t/m 16 december, 11.00-13.00 uur, div. zalen: 4+11 nov. 5A42, 18 nov. 1A33, 25 nov. 1A47, 2 t/m 16 dec. SA21
werkgroep 4: donderdag 4 november t/m 16 december, 11.00-13.00 uur, div. zalen: 4 nov. 1A33, 2 t/m 16 dec. 1A37, 11 nov. 0A28, 18 nov. 5A41, 25 nov. 5B02
werkgroep 5: donderdag 4 november t/m 16 december, 15.00-17.00 uur, SA29
werkgroep 6: donderdag 4 november t/m 16 december, 15.00-17.00 uur, SA31