Studiegids

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel

Vak
2010-2011

Omschrijving

Doel: De cursus Nationale Politiek biedt een algemene inleiding in het Nederlandse politieke stelsel en de wetenschappelijke, politicologische analyse van dat stelsel.

Inhoud: In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands. London/New York, 2009 (3e druk);
Reader met diverse artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Woensdag 27 oktober 2010, 13.00-16.00 uur, USC

Hertentamen
Woensdag 12 januari 2011, 9.00-12.00 uur, USC

Rooster

Hoorcolleges
woensdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, SC01
en
vrijdag 10 september t/m 22 oktober, 9.00-11.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 9.00-11.00 uur, 5A37*
werkgroep 2: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A11*
werkgroep 3: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A15
werkgroep 4: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A15*
werkgroep 5: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 11.00-13.00 uur, 6C03*
werkgroep 6: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 13.00-15.00 uur, div. zalen: 9 t/m 23 sept. 5A42, 30 sept en 7 okt 1A47, 14 okt 1A09 en 21 okt 1A47
werkgroep 7: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A22*
werkgroep 8: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A11
werkgroep 9: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A37
werkgroep 10: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 15.00-17.00 uur, 5B04*
werkgroep 11: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A33
werkgroep 12: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A22
werkgroep 13: vrijdag 10 september t/m 22 oktober, 13.00-15.00 uur, 6C03 (behalve 10 en 17 sept 1A24 en 22 okt 1A11)

  • werkgroepen uitsluitend voor bestuurskundestudenten