Studiegids

nl en

Politieke Marketing (Leiden)

Vak
2010-2011

Omschrijving

In de cursus Politieke Marketing wordt aandacht besteed aan hoe politieke partijen en politici trachten kiezers te overtuigen en aan zich te binden. Politieke marketing is de laatste jaren uitgegroeid tot een eigen subdiscipline op de grens tussen politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en marketing. Het politieke marketingonderzoek focust ondermeer op de rol van externe professionals, het gebruik van marktonderzoek, de rol van de media, en het gebruik van nieuwe technieken om de kiezer te bereiken. In de cursus zullen deze onderwerpen zowel vanuit historisch als vanuit internationaal vergelijkend perspectief worden behandeld.

Deze vervolgcursus heeft de ambitie je te leren wat politieke marketing precies is, hoe het wordt toegepast en wat de democratische meerwaarde of schade ervan kan zijn.

(1) Wat is politieke marketing? Je verwerft kennis over wat verschillende auteurs onder politieke marketing verstaan, hoe het is ontstaan en welke politieke en sociologische veranderingen hiervoor een verklaring bieden. Je verwerft met andere woorden theoretisch inzicht in de materie.

(2) Hoe wordt het toegepast? Je verwerft, aan de hand van voorbeelden, een gastles en casussen uit verschillende landen, inzicht in hoe politieke marketing in de praktijk wordt toegepast. Zonder een concrete handleiding te bieden, wordt ingegaan op verschillende succesfactoren van campagnes. Je kan op het einde van de lessen de geziene leerstof toepassen op een eigen gekozen campagne en dit presenteren aan de andere studenten (zie verder). Dit vak biedt met andere woorden ook wat praktische inzichten en vaardigheden.

(3) Wat is de democratische meerwaarde/schade? Je verwerft kennis van de kritieken die ten aanzien van politieke marketing worden geformuleerd en inzicht in de democratische denkbeelden die achter deze kritiek schuilgaan. Door dit inzicht en discussie tijdens de bijeenkomsten leer je met een kritische bril naar de politieke marketingindustrie kijken.

Onderwijsvormen

Deze cursus combineert (interactieve) hoorcolleges met een gastlezing door iemand uit de praktijk, een discussieles en jullie eigen presentaties tijdens de laatste twee bijeenkomsten.

Studiemateriaal

  • Lees-Marshment, J. (2009) Political Marketing. Principles and Applications, Routledge, New York.
    ISBN: 978-0-415-43129-3

  • Naast dit handboek zal de docent een aantal artikelen ter beschikking stellen ter voorbereiding en ondersteuning van de colleges. Voor de casus (zie verder) zal je ook zelf enkele bijkomende bronnen moeten opzoeken.

Toetsing

De evaluatie van dit vak bevat twee onderdelen: een mondeling tentamen en een paper+presentatie van een casus. Deze casus is een analytische bespreking van een recente politieke campagne op basis van verworven inzichten in de politieke marketing. De specifieke informatie over je casus haal je uit eigen literatuuronderzoek en/of een interview met een campagneverantwoordelijke. Je maakt deze casus samen met een collega student. Het mondelinge tentamen en de paper+presentatie maken ieder 50% uit van je cijfer.

Ingangseisen

Politieke Psychologie.

Rooster

dinsdag 7 september t/m 26 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A15 en
donderdag 9 september t/m 28 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A33. (op 7 oktober zal de sessie met een uur worden verlengd: 11-12 uur 0A33)