Studiegids

nl en

Politieke Psychologie

Vak
2010-2011

Omschrijving

Doel:
In deze cursus maak je kennis met de theorieën en het onderzoek van de politieke psychologie. Politiek is mensenwerk en daardoor voor een belangrijk deel psychologie. Politiek psychologen streven ernaar politiek gedrag van elites en burgers te verklaren. Na afloop van de cursus zal je de belangrijke begrippen, theorieën, methoden en resultaten van de politieke psychologie kunnen toelichten en een visie hebben op hoe je politiek psychologisch onderzoek zelf in de praktijk kan brengen.

Inhoud:
Na een introductie over het brede domein van de politieke psychologie valt de inhoud van de cursus uiteen in twee delen. In het eerste deel gaan we in op het gedrag en de oriëntaties van politici (elite-niveau). Onderwerpen zijn: persoonlijkheid van leiders, leiderschap en charisma, en politieke besluitvorming in groepen. De overgang naar het tweede deel zal worden gemaakt in een les over hoe elites burgers beïnvloeden (politieke socialisatie). In het tweede deel nemen we de belangrijke politieke gedragingen en oriëntaties van burgers (massa-niveau) onder de loep. Centraal staat het stemgedrag, maar ook minder gebruikelijke vormen van politiek gedrag, zoals deelname aan een protestmars, tot ronduit extreem gedrag als genocide worden belicht. Je verwerft inzicht in de factoren die het politieke gedrag en de politieke houdingen van burgers kunnen beïnvloeden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de rol van de media.

Onderwijs- en leervormen

De werkvormen van de cursus zijn: interactieve hoorcolleges, werkcolleges, literatuurstudie, het ontwikkelen en schrijven van een onderzoeksplan en het schrijven van een commentaar op het conceptonderzoeksplan van een medestudent(e). Meer informatie over deze taken zullen worden gegeven tijdens de eerste les en via Blackboard.

Studiemateriaal

  • Cottam, M. L. and B. Dietz-Uhler, E. Mastors, Th. Preston (eds.) (2010), Introduction to Political Psychology, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, ISBN 0.8058.3770.1, 285 pages.

  • Post, J. M. (2004), Leaders and Their Followers In A Dangerous World, The Psychology of Political Behavior, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, ISBN 0.8014.4169.2, 279 pages

  • Daarnaast zal de docent enkele recente wetenschappelijke artikels en enkele hoofdstukken uit het onderstaande boek ter beschikking stellen:
    Sears, D. O. and L. Huddy, R. Jervis (eds.) (2003), Oxford Handbook of Political Psychology, New York, N.Y.: Oxford University Press.

Totaal: 750 pagina’s.

*Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de bestudeerde literatuur en de hoorcolleges. Het eindcijfer wordt gebaseerd op de cijfers voor het onderzoeksplan en het schriftelijke tentamen.

Schriftelijk tentamen
dinsdag 24 mei 2011, 13.00-16.00 uur, USC.

Hertentamen
dinsdag 21 juni 2011, 9.00-12.00 uur , 1A20.

Rooster

Hoorcollege
dinsdag 5 april t/m 10 mei, 11.00-13.00 uur, SA41 en (let op bijeenkomst van 29 maart vervalt, 3 mei geen bijeenkomst)
dinsdag 26 april en 17 mei, 10.00-13.00 uur, SA41 en
vrijdag 1 april t/m 20 mei, 11.00-13.00 uur, SA41 (let op: 15 en 22 april geen bijeenkomst)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 9.00-11.00 uur, 5B04 (13 april geen werkgroepbijeenkomst)
Bijeenkomst van 11 mei verplaatst naar: donderdag 12 mei, 9.00-11.00 uur, 5B04

werkgroep 2: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 9.00-11.00 uur, 1A33 (13 april geen werkgroepbijeenkomst)

werkgroep 3: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 11.00-13.00 uur, 5B02 (13 april geen werkgroepbijeenkomst)
Bijeenkomst van 11 mei verplaatst naar: donderdag 12 mei, 11.00-13.00 uur, 5B04

werkgroep 4: woensdag 30 maart t/m 18 mei, 11.00-13.00 uur, 1A24 (13 april geen werkgroepbijeenkomst)