Studiegids

nl en

Politiek Leiderschap

Vak
2010-2011

Omschrijving

De inzichten die we hebben in de persoonlijkheid van politieke leiders zijn vaak rudimentair. Vraag aan een vriend of kennis wat hij van een willekeurige politicus vindt en je staat versteld van het expliciete antwoord. De onderbouwing laat meestal te wensen over. Deze cursus draagt bij aan het verwerven van kennis en inzicht in de politieke persoonlijkheid en biedt handvatten voor een gedegen analyse van politieke leiders.
De colleges gaan in op het begrip persoonlijkheid, op mentale geschiktheid voor het leiderschap, en op de grote verscheidenheid aan onderzoeksmethoden om op afstand de persoonlijkheid van politieke leiders te analyseren. Tevens komen recente inzichten op het gebied van politieke psychologie aan bod. In de colleges worden de methoden behandeld van Barber, Renshon, George, Greenstein, Winter, Post, Immelman, Hermann, Preston, Suedfeld, Walker, e.a. De hoorcolleges en opgegeven literatuur vormen de basis een aantal opdrachten die tijdens de collegereeks moeten worden gepresenteerd.

Wat leveren de methoden die behandeld worden voor inzichten op? Barack Obama is in 2008 door Immelman geanalyseerd als gemotiveerd tot samenwerking en als zelfverzekerd, extravert en licht dominant. Volgens de wetenschapper een ideale combinatie van persoonlijkheidskenmerken om de VS door deze nieuwe tijd te leiden.

Onderwijsvormen

De eerste colleges zullen bestaan uit hoorcolleges. Vanaf college 5 worden presentaties van de studenten ingepland.

Literatuur

Ongeveer 1000 blz.

  • Greenstein, F. (2009). Presidential Difference: Leadership style from FDR to Barack Obama, third Edition. Princeton University Press, ISBN: 9780691143835

  • Renshon, S. (1998). The Psychological Assessment of Presidential Candidates, New York: Routledge, an imprint of Taylor en Francis Books.

  • Post, J., M. ed. (2003). The psychological assessment of political leaders, With profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton, Michigan: The University of Michigan Press.

  • Artikelen uit het wetenschappelijk tijdschrift Political Psychology.

Toetsing

Je doet zelf onderzoek naar de persoonlijkheid van een politicus en schrijft een profielpaper van ongeveer 5000 woorden. Je presenteert dit onderzoek tijdens een van de colleges.

Je maakt een onderzoeksopzet voor eigen onderzoek naar politiek leiderschap van 1500 woorden en presenteert dit tijdens een van de colleges.

Je schrijft een commentaar op de onderzoeksopzet van een medestudent van 1000 woorden.

Je schrijf een samenvatting van een wetenschappelijk artikel van 1000 woorden.

Je brengt een actueel leiderschapsonderwerp in en bespreekt dit tijdens het college.

Ingangseisen

Politieke Psychologie

Rooster

dinsdag 1 februari t/m 22 maart, 15.00-17.00 uur, 1A15; en
vrijdag 4 februari t/m 25 maart, 13.00-15.00 uur, 1A15 (behalve 4 feb 5A41, 4 mrt 1A37 en 18 mrt 0A33)