Studiegids

nl en

Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk

Vak
2010-2011

Beschrijving

De cursus behandelt een selectie van belangrijke thema’s in de internationale betrekkingen. Er is gekozen voor uiteenlopende onderwerpen zoals vredesmissies, ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie, wapenbeheersing en internationale economische betrekkingen. De thema’s worden in een historische context geplaatst, waarbij de recente geschiedenis het uitgangspunt is. Daarnaast wordt er in deze cursus voortgebouwd op de kennis van theorieën en benaderingen die is opgedaan in de cursus Internationale Politiek I. Er zal een verdiepingsslag worden gemaakt door de thema’s vanuit een theoretisch perspectief te benaderen. Ten slotte is er bij de cursus Internationale Politiek II ook aandacht voor de ‘alledaagse’ praktijk van de internationale politiek. Daartoe worden er onder andere gastdocenten uitgenodigd die werkzaam zijn in organisaties die te maken hebben met de internationale politiek. Dat kunnen internationale (non) gouvernementele organisaties zijn, maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie of de Europese Unie. Deze sprekers zullen vanuit hun praktijkervaring een specifiek thema toelichten.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

  • Baylis, J., Smith, S. and Owens, P., ‘The Globalization of World Politics. An Introduction to international relations’ (Oxford University Press, 2008: 4th edition).

  • Reader met artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
donderdag 23 december 2010, 9.00-12.00 uur, USC.

Hertentamen
vrijdag 21 januari 2011, 9.00-12.00 uur, 1A20.

Rooster

Hoorcollege
dinsdag 2 november t/m 14 december, 13.00-15.00 uur, 1A20 en
donderdag 4 november t/m 16 december, 13.00-15.00 uur, 1A20.

Werkgroepen
Inleidende bijeenkomst voor alle werkgroepen op dinsdag 2 november van 15-17 uur in 1A41/1A21/1A01
Werkgroep 1: woensdag 3 november t/m 15 december, 11.00-13.00 uur, SA37
Werkgroep 2: woensdag 3 november t/m 15 december, 11.00-13.00 uur, 1A24
Werkgroep 3: woensdag 3 november t/m 15 december, 13.00-15.00 uur, SA31
Werkgroep 4: woensdag 3 november t/m 15 december, 13.00-15.00 uur, SA21
Werkgroep 5: woensdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, 1A33
Werkgroep 6: woensdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, 1A22