Studiegids

nl en

Internationale Wapenbeheersing en Ontwapening

Vak
2010-2011

Beschrijving

Tijdens de Koude Oorlog (1945-1990) stonden wapenbeheersing en ontwapening hoog op de internationale agenda. Wapenbeheersing was een belangrijk instrument om de wapenrace tussen Oost en West enigszins te beperken. Na het einde van de Koude Oorlog werden er diverse ontwapeningsverdragen gesloten. Naast nucleaire verdragen zoals de Strategic Arms Reduction Treaty was er de nodige aandacht voor conventionele wapens. Zo leidde het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa tot een vergaande troepenreductie door het Warschau Pact en de NAVO. Daarnaast stonden in de jaren negentig van de vorige eeuw ook de zogenaamde kleine en lichte wapens en landmijnen in de belangstelling. Kleine en lichte wapens werden gezien als een belangrijke katalysator van binnenstatelijke conflicten waarvan het aantal in de jaren negentig sterk toenam. Landmijnen werden steeds meer beschouwd als een humanitair probleem, omdat ze vooral burgerslachtoffers maakten. Tegelijkertijd was de problematiek van nucleaire wapens nog steeds aanwezig. India and Pakistan voerden in 1998 geslaagde nucleaire tests uit en in de eerste jaren van de 21e eeuw ontstonden er politieke crises over de nucleaire programma’s van Irak, Iran en Noord Korea. Daarnaast nam de bezorgdheid toe dat massavernietigingswapens in handen zouden raken van terroristen. In deze cursus staan internationale wapenbeheersing en ontwapening centraal. Onder andere de volgende onderwerpen zullen aan bod komen: specifieke verdragen en organisaties zoals het nucleaire non-proliferatieverdrag, het verdrag op het verbod van landmijnen en de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de rol van internationale instituties zoals de VN, de EU en de NAVO en het Nederlandse wapenbeheersings- en ontwapeningsbeleid. Deze en andere relevante onderwerpen worden bestudeerd binnen de context van de academische debatten over wapenbeheersing en ontwapening.

Onderwijsvormen

Presentaties door docent en studenten en werkgroepen.

Studiemateriaal

  • Larsen, J. A., and James J. Wirtz (eds.) (2009). Arms Control. Cooperative Security In A Changing Environment. London, Boulder.

  • Een selectie van relevante artikelen (wordt twee weken van tevoren bekend gemaakt op blackboard).

Toetsing

Tentamen, papers en presentaties.

Ingangseisen

Internationale Politiek I en II

Rooster

woensdag 30 maart t/m 25 mei, 11.00-13.00 uur, 5B04 en
vrijdag 1 april t/m 27 mei, 11.00-13.00 uur, 5B04 (behalve 22 april: Goede Vrijdag).