Studiegids

nl en

Basismodule: Religie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Religies omvatten theorieën omtrent leven en dood, de creatie van de wereld, en het einde der tijden, en kunnen daarmee een belangrijke rol spelen ten aanzien van de manier waarop mensen de wereld waarin ze leven beschouwen. Daarmee is religie een verschijnsel dat een centrale rol speelt in de studie van cultuur. Antropologen hebben daarbij met name aandacht voor de wijze waarop religie gepraktiseerd wordt, en hoe religieuze verschijnselen verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen. Dit roept ondermeer vragen op omtrent de relatie van “geinstitutionaliseerde” tot “persoonlijke” religie, de wijze waarop staten zich verhouden tot religieuze groeperingen, en de rol die religie speelt ten aanzien van etniciteit. De antropologische studie van religie richt zich ondermeer op persoonlijke spiritualiteit, genezing, hekserij, pelgrimage en religieuze bewegingen.

Leerdoelen

In de cursus wordt aan de hand van uiteenlopende etnografische voorbeelden ingegaan op het belang van religie voor antropologisch onderzoek. Daarbij wordt name aandacht besteed aan de rol die religie speelt in relatie tot wereldvisies, sociale relaties en economische netwerken, alsmede de positie die religie kan hebben binnen de staat.

Rooster

Woensdagen 13-15 uur, 22 september t/m 24 november (geen colleges op 3 en 10 november),
Zaal SA49 (Pieter de la Courtgebouw)

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

  • Hoorcollege 8 × 2 uur (24 sbu)

  • Literatuur 600 blz (100 sbu)

  • Schriftelijk werk 2 blz = 1200 woorden (16 sbu)

Toetsing

De cursus wordt geexamineerd middels een take-home tentamen over zowel de literatuur als de in de hoorcolleges besproken stof.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

  • Bowen, John R. (2007), Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion (4th edition). Boston: Allyn and Bacon / Prentice Hall

  • nader op te geven artikelen

Contact

Erik de Maaker: maaker@fsw.leidenuniv.nl