Studiegids

nl en

M&T 2: Onderzoeksvoorbereiding

Vak
2010-2011

M&T 2 Onderzoeksvoorbereiding:
Methoden, technieken en wetenschapsfilosofie van veldwerk

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving en doelstelling van de cursus

In deze cursus staat de voorbereiding van het Binnenlands Leeronderzoek centraal. Hoe schrijf je een onderzoeksopzet? Hoe operationaliseer je een onderzoeksvraag? Welke methoden kies je en waarom? Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op veldwerk? Het programma biedt een degelijke methodische en praktische voorbereiding en gaat in op wetenschapsfilosofische vragen. Aan de hand van een aantal concrete methoden en technieken zoals ondermeer participerende observatie, levensverhalen, case studies, netwerk analyse en internet onderzoek worden studenten uitgedaagd na te denken over welke methode het beste past bij de eigen onderzoeksvraag.
Hierbij ligt de nadruk op concrete toepassing van methoden in het onderzoek maar ook de theorie en praktijk van kentheoretische en wetenschapsfilosofische vragen komen aan de orde.

Rooster

  • Colleges: vrijdagen 10 september t/m 12 november 2010, 11-13 uur, zaal SB11 (Pieter de la Courtgebouw)

  • Tentamen: vrijdag 26 november 2010, 9-12 uur, in de hal van het Universitair Sportcentrum

  • Herkansing: vrijdag 4 februari 2011, 10-13 uur, zaal 1A20 (Pieter de la Courtgebouw)

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 137 studiebelastinguren (sbu)

  • hoorcolleges 10 × 2 uur (30 sbu)

  • opdrachten (48 sbu)

  • literatuur 354 blz. (59 sbu)

Toetsing

  • Participatie tijdens college en toepassing onderzoeksmethode (40%)

  • Tentamen (60%)

Let op: Vanwege de opdrachten die ook tijdens het college gemaakt worden heeft het college het karakter van een werkgroep en is aanwezigheid verplicht. Als meer dan 1 college gemist wordt kun je alleen het vak afronden indien je hiervoor via de examencommissie toestemming hebt gekregen of als je na toestemming van de docent vervangende opdrachten maakt.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

  • Ben Baarda en Martijn de Goede (2006) Basisboek Methoden en Technieken, Noordhoff Uitgevers.

  • Online teksten beschikbaar via Blackboard

Contact