Studiegids

nl en

Globalisering: Cultuur en sociologie van de grote schaal

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.

Doelstelling en inhoud van de cursus

Deze cursus introduceert studenten in het kleinschalige onderzoek van de culturele en sociale relaties die door de perceptie en ervaring van verhoudingen op een “globale” schaal mede worden bepaald. Globalisering is niet iets van de laatste tientallen jaren, maar is sinds de jaren zeventig wel in een stroomversnellling gekomen. Antropologen en sociologen dienen die langere termijn van globalisering, maar ook de stroomversnelling ervan te begrijpen, en in te zien op welke sociale gebieden dit zijn invloed heeft.
De cursus gaat uit van intensief lezen en verwerken van de stof via wekelijkse opdrachten. Studenten worden geacht actief te participeren in de discussies. De cursus introduceert diverse thema’s die in de derdejaars keuzemodules binnen de track “globalisering” verder worden uitgewerkt.

Rooster

Dinsdag en donderdag, tussen 29 maart en 26 mei 2011, 13-15 uur, zaal 5A37 (Pieter de la Courtgebouw).

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcollege 13 × 1 uur (19,5 sbu)

 • Practicum 13 × 1 uur (13 sbu)

 • Presentatie (16 sbu)

 • Werkstukken 12 blz (96 sbu)

 • Literatuur +/- 800 blz. (135 sbu)

Toetsing

 • 12 KAVV opdrachten (KAVV is een weergave, in ca. 500 woorden, van een tekst door middel van een Kerncitaat, een beschrijving van het Argument (géén samenvatting), een analytisch Verband (géén overeenkomst) met een andere tekst uit de cursus, en een kritisch-analytische Vraag.)

 • presentatie

 • verplichte aanwezigheid tijdens bijeenkomsten

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

 1. Escobar, Arturo (1991) Anthropology and the Development Encounter. The Making and Marketing of Development Anthropology, American Ethnologist 18(4): 658-682. (verkrijgbaar via JSTOR.)
  1. Elyachar, Julia (2002) ‘Empowerment Money: The World Bank, Non-Governmental Organizations, and the Value of Culture in Egypt’, Public Culture 14(3): 493-513.
  2. Inda, Jonathan Xavier & Renato Rosaldo (eds. 2008) The Anthropology of Globalization. 2e editie, Oxford: Blackwell. (verkrijgbaar via Itiwana) (pp. 516)
  3. Mahmood, Saba (2006) Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation, Public Culture 18 (2): 323-347.
  4. Robert W. Hefner (1998), Multiple Modernities: Christianity, Islam and Hinduism in a Globalizing Age, Annual Review of Anthropology, 27: 83-104. (verkrijgbaar via JSTOR).
  5. Jose Casanova (2006), Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective, The Hedgehog Review, 8(1-2): 1-13.
  6. Steinmetz, George (2003) The State of Emergency and the Revival of American Imperialism: Towards an Authoritarian Post-Fordism, Public Culture 15(2): 323-346.
  7. Stolcke, Verena (1995) “Talking Culture: New Boundaries, New rhetorics of exclusion in Europe”, Current Anthropology 36: 1-24. (verkrijgbaar via het electronische bibilotheek)
  8. nog enkelle titels worden later bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijving mogelijk via het secretariaat CA-OS, kamer 3A19, tel. 5273469, e-mail: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl, vóór 15 maart 2011.

Contact

Coördinatie: prof.dr. Peter Pels 071-527 3458, pels@fsw.leidenuniv.nl