Studiegids

nl en

Media Worlds

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.

Beschrijving

Veel van wat wij vandaag de dag als cultuur bestempelen is gemedieerd. Op een dag krijgen mensen, al dan niet bewust, een breed scala aan voorwerpen, beelden en geluiden te verwerken. Dit via televisie en radio, billboards, posters, via de eigen I-pod of mobiele telefoon, maar ook door het bijwonen van performance en in het gebruik van zeer alledaagse objecten. Welke rol spelen dit soort beelden en objecten in de antropologie? Via Internet worden relaties en huwelijken gesmeed, en soms verbroken, en kunnen traditionele en net uitgevonden religies zich manifesteren. Een postnationale werkelijkheid dringt zich aan ons op waarin de wereld niet langer wordt vorm gegeven door staten en politici, maar veeleer door media conglomeraten en de entertainment industrie. Vandaag de dag zijn het globale media zoals CNN, Al Jazeera en MTV die cultuur presenteren en representeren in een groot deel van de wereld. Media hebben tegenwoordig een vaste plaats in het dagelijkse leven van een ieder. Maar hoe worden media gecreërd. En hoe beïnvloeden media de mensen die hen gebruiken? Wat voor sociale werelden komen via media tot stand en hoe kunnen individuen en sociale groepen inspiratie putten uit de vele media bronnen die hen omringen om zo ideeën over zichzelf en anderen vorm en betekenis te geven. En een zeker zo belangrijke vraag, zijn deze mogelijkheden en beperkingen ook verschillend naargelang de plaats en tijd een andere is? Hoe dienen we dergelijke werelden, die vaak een complexe combinatie vertonen van het meer dan lokale en het minder dan globale, te analyseren en hoe beïnvloedt het gebruik van audiovisuele media in etnografisch onderzoek opvattingen over en representaties van cultuur en sociale werelden?
Naast een theoretische introductie van de begrippen representatie, objectificatie en mediatie, en de plaats en rol van media in de constructie van perceptie, worden deze en andere ideeën verder uitgewerkt via een reeks van onderwerpen die later in de vervolgcursussen meer specifiek aan bod zullen komen. De benadering is daarbij zowel kritisch analytisch als praktisch van aard, waarbij we de werking van media leren te begrijpen door er zelf iets mee te doen. Onderwerpen die in deze module behandeld zullen worden zijn o.a. de rol van voorwerpen in verschillende contexten, ‘beelden zonder grenzen’, media representaties van crisis, geweld en mensenrechten, visuele en auditieve culturen, transnationale pop en consumptiecultuur, muziek en de kunst van het verleiden, nationalistische cinema, nieuwe en mobiele media, de etnografische documentaire, beeldgebruik in onderzoek, en de rol die de antropoloog in de hedendaagse media kan vervullen.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht in de wijzen waarop de media enerzijds hun invloed doen gelden op sociale en politieke processen in samenlevingen wereldwijd, en anderzijds hoe media binnen onze discipline gebruikt worden voor onderzoek en rapportage. Deze module dient ter oriëntatie op de vervolgcursussen die in het derde jaar worden aangeboden in de track ‘Media Worlds.’

Rooster

Dinsdag en donderdag, tussen 29 maart en 26 mei 2011, 15-18 uur, zaal 5A37 (Pieter de la Courtgebouw).

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

  • Hoorcollege 10 × 2 uur (30 sbu)

  • Werkgroep 10 × 1 uur en 2 × 3 uur (32 sbu)

  • Werkstuk 10 blz (80 sbu)

  • Literatuur 828 blz (138 sbu)

Toetsing

  • Voldoende participatie (aanwezigheid vereist bij minstens 10 van de 12 bijeenkomsten)

  • Acht weekopdrachten a.h.v. literatuur en collegestof, 50% (uitleg staat op Blackboard)

  • Seminar presentatie aan eind college (26 mei) 50% (uitleg volgt).

Bij een onvoldoende zal de herkansing uit een schriftelijk werkstuk bestaan.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

  • Rothenbuhler & Coman (2005), ‘Media Anthropology. Thousand Oaks: Sage.

  • Bij een aantal colleges is additionele literatuur opgegeven in de vorm van een artikel uit een elektronisch tijdschrift. Deze artikelen zijn beschikbaar via de digitale biblioitheek van de UB Leiden.

Aanmelden

Inschrijving mogelijk via het secretariaat CA-OS, kamer 3A19, tel. 5273469, e-mail: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl, vóór 15 maart 2011.

Contact

Coördinatie: dr. Erik de Maaker 071-5276612, maaker@fsw.leidenuniv.nl