Studiegids

nl en

Bachelor Project Deel 1 (Leiden)

Vak
2010-2011

Coordinator

Louwerse, Drs. T.

Omschrijving

In het Bachelorproject werken studenten aan de voorbereiding en uitvoering van een Bachelorscriptie. De Bachelorscriptie is een individueel werkstuk van ongeveer 25 pagina’s (10.000 woorden) gebaseerd op literatuuronderzoek, dan wel een beperkt eigen empirisch onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op een van de deelterreinen van de Politieke Wetenschappen, binnen een van te voren door de deelnemende docenten ingekaderd onderzoeksplan. Binnen het kader van de door de docenten opgestelde bredere onderzoeksvraag formuleert iedere student een eigen onderzoeksvraag die nader is gepreciseerd en geoperationaliseerd. Vervolgens vindt literatuurstudie plaats, worden data verzameld en geanalyseerd, en wordt een volwaardig onderzoeksverslag geschreven.
In het eerste deel (blok 3) wordt er een aantal introducerende colleges gegeven over het verrichten van onderzoek, de algemene opzet, werkwijze en het doel van het BA project. Tevens verzorgen de deelnemende docenten een inleiding over de verschillende deelprojecten, wordt de keuze voor een deelproject gemaakt, en een voorbereidende literatuurstudie gedaan. In het tweede deel (blok 4) wordt het onderzoek uitgevoerd en de Bachelorscriptie geschreven.
Voor het collegejaar 2010-11 worden deelprojecten georganiseerd op het terrein van de vergelijkende politicologie, internationale politiek, nationale politiek, politieke psychologie en politieke filosofie.

Onderwijsvormen

Eerste deel: hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten
Tweede deel: projectbijeenkomsten en zelfstudie

Studiemateriaal

  • P. Verschuren, De probleemstelling voor een onderzoek (Utrecht, Het Spectrum, 4e druk of later).

Toetsing

Deel 1: Het schrijven van een kritisch (en voldoende) literatuur review
Deel 2: Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau

Ingangseis/advies

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject.

Rooster Deel 1 (blok III)

Bachelorproject Blok III – Louwerse, Drs. T.
woensdag 2 februari en 16 februari, 9.00-11.00 uur, SB11 en
woensdag 9 februari “Bachelorprojectdag”, 9.00-13.00 uur, SB11

Bachelorproject deelgroep 1 – div.docenten
woensdag 23 februari t/m 23 maart, 9.00-11.00 uur, 5B02

Bachelorproject deelgroep 2 – div.docenten
woensdag 23 februari t/m 23 maart, 11.00-13.00 uur, 1A24

Bachelorproject deelgroep 3 – div.docenten
woensdag 23 februari t/m 23 maart, 11.00-13.00 uur, 1A22 (behalve 9 maart SA49)

Bachelorproject deelgroep 4 – div.docenten
woensdag 23 februari t/m 23 maart, 15.00-17.00 uur, SA21

Bachelorproject deelgroep 5 – div.docenten
woensdag 23 februari t/m 23 maart, 15.00-17.00 uur, SA29