Studiegids

nl en

Grammatica Koreaans

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Het gevolgd hebben van taalvakken in het eerste semester als hoofd- of bijvakstudent en beheersing van het Koreaanse alfabet.

Beschrijving

Overzicht van de elementaire Koreaanse grammatica.

Leerdoelen

  • Verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse taal, als hulpmiddel bij de taalverwerving en als uitgangspunt voor een wetenschappelijke, linguïstische benadering;

  • Verbeteren van de kennis van het Koreaanse vocabulaire door bestudering van voorbeeldzinnen;

  • Verwerven van basiskennis van de Koreaanse taalgeschiedenis.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de kennis van de hoofdlijnen van de Koreaanse grammatica wordt getoetst d.m.v. invulvragen en open opdrachten.

Blackboard

Nee

Literatuur

  • Syllabus _Korte inleiding tot de Koreaanse grammatica _(Studiepunt Geesteswetenschappen);

  • Inleiding over de Koreaanse taal in Integrated Korean, Beginning, 1.

  • Als (niet-verplicht) naslagwerk wordt aanbevolen Ihm, Hong & Chang, Korean Grammar for International Learners, Seoul, 2001 (boekhandel).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Prof. Dr. Boudewijn Walraven

Opmerkingen

Studielast

  • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • Voorbereiding college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

  • Voorbereiding tentamen: 62 uur.