Prospectus

nl en

Grammatica Koreaans

Course
2010-2011

Beschrijving

Overzicht van de elementaire Koreaanse grammatica.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Het gevolgd hebben van taalvakken in het eerste semester als hoofd- of bijvakstudent en beheersing van het Koreaanse alfabet.

Leerdoelen

  • Verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse taal, als hulpmiddel bij de taalverwerving en als uitgangspunt voor een wetenschappelijke, linguïstische benadering;

  • Verbeteren van de kennis van het Koreaanse vocabulaire door bestudering van voorbeeldzinnen;

  • Verwerven van basiskennis van de Koreaanse taalgeschiedenis.

Studielast

  • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • Voorbereiding college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

  • Voorbereiding tentamen: 62 uur.

Literatuur

  • Syllabus _Korte inleiding tot de Koreaanse grammatica _(Studiepunt Geesteswetenschappen);

  • Inleiding over de Koreaanse taal in Integrated Korean, Beginning, 1.

  • Als (niet-verplicht) naslagwerk wordt aanbevolen Ihm, Hong & Chang, Korean Grammar for International Learners, Seoul, 2001 (boekhandel).

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de kennis van de hoofdlijnen van de Koreaanse grammatica wordt getoetst d.m.v. invulvragen en open opdrachten.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

.

Contact

Prof. Dr. Boudewijn Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Nee

Opmerkingen

Geen