Studiegids

nl en

Tekstanalyse

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Kennis van de Koreaanse taal op het niveau van studenten die de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg hebben afgerond;

 • Toegankelijk als keuzevak of contractonderwijs voor studenten die de vereiste voorkennis van de Koreaanse taal bezitten (gelijk aan die van studenten die de taalvakken het tweede jaar afgerond hebben).

Beschrijving

Het lezen van informatieve teksten, vooral uit de pers en van het internet en het analyseren van stijl, veel gebruikte zinspatronen en redeneertrant.

Leerdoelen

 • Het vertrouwd maken van studenten met verschillende schrijfstijlen en de daarmee verbonden interpretatieproblemen;

 • Het vergroten van het vocabulaire dat met name in de media wordt gebruikt;

 • Het geven van inzicht in de wijze waarop neologismen worden gecreëerd, zodat die sneller begrepen kunnen worden;

 • Het introduceren van allerhande actuele sociale en culturele onderwerpen.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarin het begrip van de gelezen teksten wordt getoetst (50%) en een nieuwe tekst moet worden vertaald (50%)

Blackboard

Nee

Literatuur

 • Syllabus Inleiding tot het lezen van Koreaanse kranten (Studiepunt)

 • Actuele teksten uit de pers of van het internet.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof.Dr. B.C.A. Walraven

Opmerkingen

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding van het college: 6 uur x 13 weken = 78 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 36 uur.