Prospectus

nl en

Tekstanalyse

Course
2010-2011

Beschrijving

Het lezen van informatieve teksten, vooral uit de pers en van het internet en het analyseren van stijl, veel gebruikte zinspatronen en redeneertrant.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

 • Kennis van de Koreaanse taal op het niveau van studenten die de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg hebben afgerond;

 • Toegankelijk als keuzevak of contractonderwijs voor studenten die de vereiste voorkennis van de Koreaanse taal bezitten (gelijk aan die van studenten die de taalvakken het tweede jaar afgerond hebben).

Leerdoelen

 • Het vertrouwd maken van studenten met verschillende schrijfstijlen en de daarmee verbonden interpretatieproblemen;

 • Het vergroten van het vocabulaire dat met name in de media wordt gebruikt;

 • Het geven van inzicht in de wijze waarop neologismen worden gecreëerd, zodat die sneller begrepen kunnen worden;

 • Het introduceren van allerhande actuele sociale en culturele onderwerpen.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding van het college: 6 uur x 13 weken = 78 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 36 uur.

Literatuur

 • Syllabus Inleiding tot het lezen van Koreaanse kranten (Studiepunt)

 • Actuele teksten uit de pers of van het internet.

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarin het begrip van de gelezen teksten wordt getoetst (50%) en een nieuwe tekst moet worden vertaald (50%)

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

.

Contact

Dhr. Prof.Dr. B.C.A. Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Nee

Opmerkingen

Geen