Studiegids

nl en

Europese Geschiedenis

Vak
2010-2011

Coordinator

Dr. J.H.C. Kern (j.h.c.kern@hum.leidenuniv.nl)

Omschrijving

De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant is West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschuiven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van ontwikkelingen op langere termijn onontbeerlijk. Inzicht in de historische pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Daarbij is het van belang te letten op de wisselwerking tussen de veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur.

Onderwijsvormen

De opzet van de cursus is als volgt: 1) een hoorcollege van 2 uur wekelijks, waarin de chronologische hoofdlijnen en algemene theoretische problemen worden behandeld door de docent; 2) een (verplicht) werkcollege van 2 uur per week, waarin discussie over de stof plaatsvindt aan de hand van vragen en referaten door de studenten; 3) de bestudering van een handboek teneinde een overzicht te verwerven van de Europese geschiedenis tussen 1789 en 1989.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: 370.

  • J.P. McKay e.a., A History of Western Society, Vol. C, From the Revolutionary era to the present (9th ed. Boston 2008) ISBN 0-618-52271-9.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (3/4 van het eindcijfer).

Een beoordeling van de bijdrage in de werkcolleges (1/4 van het eindcijfer).

Schriftelijk tentamen
Maandag 23 mei 2011, 9.00-12.00 uur, USC

Hertentamen
maandag 20 juni 2011, 9.00-12.00 uur, 1A20

Rooster

Hoorcollege
maandag 28 maart t/m 16 mei, 11.00-13.00 uur, SA41 (behalve 25 apr. 2e paasdag)

Werkgroepen
werkgroep 1: maandag 28 maart t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur, 5A37 (behalve 25 apr. 2e paasdag)
werkgroep 2: maandag 28 maart t/m 16 mei, 15.00-17.00 uur, 5A37 (behalve 25 apr. 2e paasdag)
werkgroep 3: dinsdag 29 maart t/m 17 mei, 11.00-13.00 uur, 1A11 (behalve 17 mei 1A15)
werkgroep 4: dinsdag 29 maart t/m 17 mei, 13.00-15.00 uur, 1A15
werkgroep 5: dinsdag 29 maart t/m 17 mei, 15.00-17.00 uur, 1A15 (behalve 10 mei, in plaats daarvan maandag 9 mei van 9.00-11.00 uur in 1A11)