Studiegids

nl en

Bachelor scriptie CA-OS

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Alleen studenten CA-OS die reeds hun propedeuse hebben behaald, komen in aanmerking voor het schrijven van de BA scriptie.

Beschrijving

Als afsluiting van de opleiding schrijft de student een bachelorscriptie. De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een docent en gaat over een door de student zelf te bepalen onderwerp, in overleg met de begeleider.

Rooster / tijdspad

  • 1 november 2010: uiterlijke datum voor het inleveren van een scriptieopzet (korte beschrijving van het gekozen scriptie-onderwerp) bij de scriptie-coördinator. Zie hiervoor de richtlijnen voor de scriptieopzet. Scriptieopzet moet in geprinte vorm en in tweevoud worden ingeleverd in het postvakje van de BA-scriptiecoördinator mw. Tessa Minter. De scriptiecoördinator zal aan de hand daarvan aan elke student een scriptiebegeleider toewijzen.
    Tevens dienen studenten zich op Blackboard aan te melden voor het onderdeel BA scriptie 2010-2011.

  • November 2010: aan iedere student wordt een begeleider toegekend. Studenten worden hierover op de hoogte gesteld aan het eind van november en dienen in de loop van december (vóór het Kerst-reces) contact op te nemen met hun scriptiebegeleiders.

  • Januari 2011: collegevrije maand waarin met het schrijven moet worden begonnen

  • Mei 2011: eerste versie van de scriptie wordt ingeleverd

  • Juni 2011: collegevrije maand waarin de laatste hand aan de scriptie moet worden gelegd

  • 31 juni 2011: uiterlijke datum voor het inleveren van de definitieve versie van de scriptie (geprint en ingebonden) .

NB: Studenten die niet in augustus 2011 willen afstuderen maar bijvoorbeeld in januari 2012 worden met klem verzocht hun plannen in de scriptieopzet bekend te maken!

Onderwijsvormen

Studiebelasting: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

  • Zelfstandige literatuurstudie, min. 500 blz = 85 sbu

  • Schrijven van een literatuurscriptie van minimaal 15.000 woorden (25 blz.) onder begeleiding van een docent en volgens de richtlijnen uiteengezet in de cursus Academische Vaardigheden.

Toetsing

Beoordeling van de scriptie door de begeleider vondt plaats conform de aandachtspunten voor het nakijken van BA scripties .

De eerste versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd in mei 2011.

De definitieve, geprinte en ingebonden versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd uiterlijk op 31 juni 2011. Tevens moet een digitaal (PDF) en een ingebonden exemplaar van de scriptie worden ingeleverd bij het secretariaat. Na deze datum zal de beoordeling van de scripties plaatsvinden. Begeleiding is in maanden juli en augustus niet mogelijk i.v.m onderzoeksverplichtingen van de docenten.

Blackboard

De studenten worden verzocht om zich voor de Blackboardmodule “Bachelor Thesis CA-OS 2010-11” aan te melden omdat via deze weg de informatie zal worden verspreid. De module zal uiterlijk 15 oktober 2010 worden geactiveerd.

Literatuur

Individueel te bepalen door student en zijn/haar scriptiebegeleider.

Aanmelden

Via Blackboard.

Contact

BA-scriptiecoördinator: coördinatie Dr. Tessa Minter
tel: 071 527 3816, kamer 3A40 (Pieter de la Courtgebouw)
mintert@fsw.leidenuniv.nl