Studiegids

nl en

Stralingshygiëne

Vak
2010-2011

Gedurende een week wordt een opleiding verzorgd om op verantwoorde wijze te werken met radioactiviteit. De cursus vindt plaats te Delft en bevat de volgende bestanddelen: basisbegrippen radioactiviteit, eigenschappen van radionucliden en hun uitgezonden straling, detectie van ?en y-straling, met nadruk op de vloeistofscintillatie-teltechniek; stralingsveiligheid en het veilig omgaan met open radioactieve bronnen; merken (labellen) van stoffen; radiochromatografie en autoradiografie.

Coordinator

drs. M.J. van Bourgondiën

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

werkcollege en practicum

Literatuur

*G. Brouwer, Praktische stralingshygiene, ISBN: 9077423095 *J.H.G.M. van de Eijnde, Bohn Stafleu Van Loghum + Werkboek Practicumhandleiding (beide te koop tijdens de cursus in Delft).

Toetsing

verslagen en tentamen

Opmerkingen

Over dit vak wordt de betreffende studenten in augustus aanvullende informatie gestuurd. Wie deze informatie niet ontvangen heeft, moet contact opnemen met de studieadviseurs van BFW.