Studiegids

nl en

Politiek van de Europese Unie

Vak
2010-2011

Omschrijving

Doel van de cursus is om Europese integratie van het begin tot nu te leren kennen en begrijpen. Via de volgende invalshoeken wordt de politiek van de EU onder de loep genomen:

-De geschiedenis: het ontstaan en de ontwikkeling van de EU en haar voorgangers.

-De instellingen: de diversiteit van organen en besluitvormingsprocedures die de Europese Unie kent, van het Europees Hof van Justitie tot het Comité van de Regio’s.

-De beleidsterreinen: een overzicht van het brede palet van beleidsterreinen waarop de Europese Unie actief is, van atoomenergie tot voedselveiligheid, van noodhulp tot grensbewaking.

-De theorieën en benaderingen: de verklaringen voor het ontstaan, de ontwikkeling en de impact van Europese integratie, evenals het functioneren van de Europese Unie.

-De rol van Nederland: de ontwikkelingen in de standpunten van de Nederlandse regering, parlement, politieke partijen en kiezers ten aanzien van Europese integratie.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s circa 750.

  • Michelle Cini (ed.), European Politics second edition, Oxford University Press, 2007, 3e druk.

  • Overige literatuur wordt nog bekendgemaakt en wordt tenminste één week voor aanvang van de cursus ter beschikking gesteld in een map in de bibliotheek of op blackboard.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
donderdag 26 mei 2011, 9.00-12.00 uur, USC

Hertentamen
donderdag 23 juni 2011, 9.00-12.00 uur, 1A20

Rooster

Hoorcolleges
maandag 28 maart t/m 16 mei, 13.00-15.00 uur, SA41 (behalve 25 april 2e Paasdag)
woensdag 30 maart t/m 18 mei, 13.00-15.00 uur, SA41