Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2010-2011

Omschrijving

In dit blok wordt de stof van de resterende hoofdstukken van het boek Statistics Principles and Methods van Johnson & Bhattacharyya behandeld. Centraal staat de regressie analyse, d.w.z. het onderzoek naar de samenhang van variabelen met als doel het identificeren en schatten van deze relatie. Naast de bivariate regressie analyse wordt ook het effect van meerdere onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele – d.m.v. een multiple regressie analyse – onderzocht.
In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS en, met behulp van SPSS, worden de statistische analyses zelf uitgevoerd. Studenten wordt bijzonder sterk aanbevolen om alle hoorcolleges aanwezig te zijn en zich goed voor te bereiden door de verplichte stof zorgvuldig te bestuderen. Het volgen van werkcolleges heeft alleen zin als men van te voren de opdrachten heeft voorbereid en de hoorcolleges heeft gevolgd.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges. De studenten worden geacht alle hoor- en werkcolleges te volgen.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300

  • R.A. Johnson & G.K. Bhattacharyya (2011) Statistics Principles and Methods. John Wiley & Sons, Sixth Edition International Student version.

  • Lee A. Kirkpatrick & Brooke C Feeney 2009. A Simple Guide to SPSS for version 17.0. Belmont: Wadsworth.

Studenten dienen het SPSS programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in computerzalen.

Schriftelijk tentamen
Vrijdag 27 mei 2011, 9.00-12.00 uur, 1A30, 1A26, 1A28, 1A46, 1A32 en 2B04.

Hertentamen Vrijdag 24 juni 2011, 9.00-12.00 uur, 1A46, 1A30, 1A26 en 1A28.

Voor de tentamens dient men zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via U-twist aan te melden.

Rooster

Hoorcollege
woensdag 30 maart t/m 18 mei, 9.00-11.00 uur, SA41 en
vrijdag 1 april t/m 20 mei, 9.00-11.00 uur, 1A20 (behalve 15/4 Open Dag: geen bijeenkomst, 22/4 Goede Vrijdag)

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 31 maart t/m 19 mei, 11.00-13.00 uur, 1A32 (pc) (behalve 5 mei Bevrijdingsdag)
werkgroep 2: donderdag 31 maart t/m 19 mei, 11.00-13.00 uur, 1A46 (pc) (behalve 5 mei Bevrijdingsdag)
werkgroep 3: donderdag 31 maart t/m 19 mei, 13.00-15.00 uur, 1A32 (pc) (behalve 5 mei Bevrijdingsdag)
werkgroep 4: donderdag 31 maart t/m 19 mei, 13.00-15.00 uur, 1A26 (pc) (behalve 5 mei Bevrijdingsdag)
werkgroep 5: donderdag 31 maart t/m 19 mei, 15.00-17.00 uur, 1A32 (pc) (behalve 5 mei Bevrijdingsdag)