Studiegids

nl en

Rationele-keuze theorie

Vak
2010-2011

Omschrijving

De cursus geeft aan de hand van het basisboek van Andrew Hindmoor een overzicht van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals de economische theorie van democratie van Anthony Downs, de coalitietheorie van William Riker, de sociale-keuze theorie van Kenneth Arrow, de logica van de collectieve actie van Mancur Olson, de maximalisatie theorie van William Niskanen, en het rent-seeking gedrag van Gorden Tulluck. Naast het werk van de klassiekers zal uiteen worden gezet wat het belang is van de rationele-keuze als benadering voor de politieke wetenschap.

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcollege.

Studiemateriaal

  • Losse artikelen op blackboard.

  • Basisboek aanschaffen: Andrew Hindmoor (2006) Rational Choice. Palgrave Macmillan: Political Analysis serie.

  • Reader met cursussheets, verkrijgbaar bij de Servicedesk FSW

Toetsing

De studenten schrijven per week een korte paper (tussen de 1000-1500 woorden) voor de werkgroepen waarin één klassieker centraal staat. De cursus wordt afgerond met een eindpaper (tussen de 3000 en 4000 woorden) over een onderwerp dat is behandeld tijdens de cursus.
De 5 beste korte papers (van de 7 mogelijke korte papers) vormen 30% van het eindcijfer en de overige 70% van het eindcijfer komt voor rekening van het eindpaper. Als het eindcijfer onvoldoende is dan is er een herkansing mogelijk van één nieuw eindpaper (100% van het cijfer van de herkansing)

Deadline eindpaper
Vrijdag 24 december, 16:00 in hardcopy (inleveren in de blauwe bus op de 5e verdieping) en via Ephorus.

Rooster

Hoorcollege
maandag 1 november t/m 13 december, 11.00-13.00 uur, 1A20 (behalve 22 nov. SB45) en
donderdag 4 november t/m 16 december, 11.00-13.00 uur, SA41.

Werkgroepen
Werkgroep 1: woensdag 3 november t/m 15 december, 13.00-15.00 uur, 5B04
Werkgroep 2: woensdag 3 november t/m 15 december, 13.00-15.00 uur, 5B02
Werkgroep 3: woensdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, 5B04
Werkgroep 4: woensdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, 5B02