Studiegids

nl en

Organisatietheorie

Vak
2010-2011

In dit vak maken de studenten kennis met theorieën over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.
De studenten krijgen een overzicht over de ontwikkeling van organisaties aan de hand van een groot aantal teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten (Weber, Michels, Taylor), human relations, organisatie en omgeving (onder andere de contingentiebenadering), coöptatie, besluitvorming en organisatie en maatschappij. Bij de bespreking van de teksten zullen we speciaal ingaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties.

Coördinator:
Dr. W.J. van Noort

Docenten:
W.J. van Noort
Mark Reijnders
Thomas O’Neill
Tom Dijkhuizen

Onderwijsvormen:
Wordt nog nader bekendgemaakt.

Studiemateriaal:

  • Michael J. Handel, The sociology of organizations. Classic, contemporary, and critical readings, Thousand Oaks, California, 2th print, 2003.

  • J.M. Shafritz, A.C. Hyde and S.J. Parkes, Classics of public administration, Wadsworth. 6th edition, 2007.

Toetsing:
Participatie en opdrachten in de werkgroepen (25%) en een tentamen (75%). Het gewogen gemiddelde van de cijfers moet voldoende (dat wil zeggen tenminste 5.5) zijn.

Ingangseis/advies:
Geen

Rooster:
Hoorcollege
Donderdag 31/1-14/3 van 11-13 uur in 1A-20

Werkcolleges
wgr 1 Donderdag 3/2-17/3 van 13-15 uur in oa-33, muv 3/2: 5a42, 24/2: 1a27
wgr 2 Donderdag 3/2-17/3 van 13-15 uur in 1a21, muv 3/2: oa33, 17 en 24/2: oa28. Let op 10/3 vervalt wordt nu 14/3 van 13-15 uur in 5A42
wgr 3 Donderdag 3/2-17/3 van 13-15 uur in SB 11
wgr 4 Vrijdag 4/2-18/3 van 13-15 uur in SA-21, muv 4/2: sa-49 en 18/3: 1a-21
wgr 5 Donderdag 3/2 -17/3 van 15-17 uur in 1A27 muv 3/2 en 10/3 in 1A21. Let op 10/3 vervalt wordt nu 14/3 van 15-17 uur in zaal 5B02
wgr 6 Donderdag 3/2 -17/3 van 15-17 uur in SA-49 muv 3/3 en 10/3 in 1A03

Tentamen
Maandag 21/3 van 13.00-16.00 in USC

Hertentamen
Vrijdag 10/6 van 09.00-12.00 in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
_Laatste wijziging: November 2010