Studiegids

nl en

Inleiding Recht

Vak
2010-2011

Het vak ‘Inleiding recht’ heeft een tweeledig doel. Enerzijds biedt het de student een eerste kennismaking met het positieve recht, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht (waaronder het Europese recht) en het stelsel van rechtsbescherming. Anderzijds zal de student vertrouwd worden gemaakt met enkele juridische vaardigheden, zoals het lezen en analyseren van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken.

Coordinator:
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal:

  • J.W.P. Verheugt,Inleiding in het Nederlandse recht, Arnhem, nieuwste druk

Toetsing:
Schriftelijk tentamen

Ingangseis/advies:
Geen

Rooster:
Hoorcolleges
Maandag 31/1-14/3 van 11-13 uur in 1A-20

Tentamen
Donderdag 24/3 13.00-16.00 uur inUSC

Hertentamen
Woensdag 8/6 09-12 in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: dec 2010