Studiegids

nl en

Militaire Mobilisatie: tussen nationale en internationale politiek

Vak
2010-2011

Omschrijving

De wijze waarop staten mobiliseren voor oorlogvoering wordt naast de internationale veiligheidscontext, voor een belangrijk deel ook bepaald door binnenlandse politieke en maatschappelijke factoren. Militaire mobilisatie is daarmee bij uitstek een raakvlak waar nationale en internationale politiek samenkomen. Doel van de cursus is om studenten bekend te maken met de moderne geschiedenis van deze wisselwerking. Uitgangspunt hiervoor is de Clausewitzeaanse gedachte dat staat en maatschappij net zo zeer door oorlog worden beïnvloedt, als dat zij het verloop hiervan bepalen. Het verband tussen oorlogsvoorbereiding met uiteenlopende thema’s zoals staat- en natievorming, burgerschap en diverse sociaal-maatschappelijke veranderingen, zal vanuit historisch perspectief worden behandeld. De literatuur voor de cursus beslaat de periode tussen de opkomst van het moderne massaleger tijdens de Franse Revolutionaire Oorlogen en de teloorgang van dit legertype na de beide Wereldoorlogen.

Studiemateriaal

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen, beschikbaar via blackboard of een map in de bibliotheek (ongeveer 1000 pagina’s).

Toetsing

Eindpaper (circa 5000 woorden).

Ingangseisen

Internationale Politiek I & Internationale Politiek II.

Rooster

dinsdag 2 november t/m 21 december, 13.00-15.00 uur, 1A15 en
donderdag 4 november t/m 23 december, 13.00-15.00 uur, 5A41