Studiegids

nl en

Nationale Politiek: Nederlands Politiek Bestel

Vak
2010-2011

Omschrijving
Doel: De cursus Nationale Politiek biedt een algemene inleiding in het Nederlandse politieke stelsel en de wetenschappelijke, politicologische analyse van dat stelsel.

Inhoud: In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen
De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal – R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands. London/New York, 2009 (3e druk); – Reader met diverse artikelen.

Toetsing

Voor de tentamens dient men zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via U-twist aan te melden.

Rooster
Hoorcolleges
woensdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, SC01
en
vrijdag 10 september t/m 22 oktober, 9.00-11.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 9.00-11.00 uur, 5A37*
werkgroep 2: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A11*
werkgroep 4: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A15*
werkgroep 5: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 11.00-13.00 uur, 6C03*
werkgroep 7: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A22*
werkgroep 10: donderdag 9 september t/m 21 oktober, 15.00-17.00 uur, 5B04*

*werkgroepen uitsluitend voor bestuurskundestudenten

Tentamen
Woensdag 27/10/2010 13-16 uur

Herkansing
Woensdag 12/01/2011 09-12 uur