Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

Vak
2010-2011

In deze cursus zullen studenten kennismaken met de principes van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen en bewerken van onderzoeksgegevens vormt de kern van empirisch onderzoek. Een onderzoek begint altijd met een vraag—je wilt iets weten en dat ga je onderzoeken—en eindigt als het antwoord gevonden is. Methoden en technieken nemen een belangrijke plaats in bij deze zoektocht naar het antwoord: zij vormen een garantie voor de “wetenschappelijke” kwaliteit van de bevindingen en conclusies. Hoe onderzoek ook wordt gedaan-–kwalitatief of kwantitatief, in organisaties of bij mensen, via observaties, interviews, enquêtes of documenten—de status van de bevindingen wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikte methoden en technieken.
De modulen M&T 1a: “Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek”en M&T 1b: “Onderzoeksontwerp” richten zich op het ontwikkelen van academische vaardigheden. In de eerste module (1a) ligt de nadruk op de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, het gebruik van theorie, het operationaliseren en meten van begrippen, de betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksgegevens en de ethische aspecten van onderzoek. In de tweede module (1b) komen onderzoeksdesigns en verschillende manieren om gegevens te verzamelen—zoals interviews, vragenlijsten en observaties—aan de orde. De veelheid van keuzes die in het onderzoeksproces moeten worden gemaakt, maakt het noodzakelijk dit onderzoeksproces zowel apart als in directe samenhang met inhoudelijke bestuurskundige vragen te bestuderen. Aan de hand van de bestudering van concrete bestuurskundige onderzoeksvoorbeelden krijgt de student een overzicht van de verschillende types van onderzoek
De studenten zullen tijdens de werkcolleges de opgedane kennis in de praktijk brengen en kritisch leren omgaan met het uitwerken en toepassen van verschillende methoden van dataverzameling.

Coordinator:

Dr. A. C. Wille

Onderwijsvormen:

Hoorcolleges en werkgroepen: deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Studiemateriaal:

  • Babbie, E. The Practice of Social Research, 2010, 12e editie, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, California.

Toetsing:

Opdrachten en tentamen

Ingangseis/advies

Geen

Rooster:

Hoorcollege
2 hoorcollege op dinsdag 28/09 en 19/10 van 11-13 uur in 1A-20

Werkcolleges

De studenten worden ingedeeld in werkgroepen en ontvangen op maandag 6 september de indeling. Ouderejaarsstudenten kunnen zich medio augutus melden bij de studieadviseur voor deelname.

wgr 1 dinsdag 7/9-19/10 van 13-15 uur in SA-23
wgr 2 dinsdag 7/9-19/10 van 13-15 uur in SA-29
wgr 4 dinsdag 7/9-19/10 van 15-17 uur in : 7/9 SA-31, 14/9 en 21/9 in 5A41, 28/9 t/m 19/10: 5A42
wgr 3 woensdag 8/9-20-10 van 13-15 uur in: 8/9,20/10: SA-29, 15/9,299,13/10: SA-31, 22/9,6/10: 5A42
wgr 5 woensdag 8/9-20/10 van 15-17 uur in 1A-24
wgr 6 woensdag 8/9-20/10 van 13-15 uur in 8/9,15/9: SA 37, 22/9: 1A21 29/9: SA-37, 6/10,13/10,20/10: 0A33

Tentamen
Vrijdag 29/10/2010 13-16 in USC

Herkansing
Maandag 10/01/2011 09-12 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: 02 sept2010