Studiegids

nl en

Methoden en Technieken II

Vak
2010-2011

In de cursus Methoden & Technieken I lag het accent op de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: het opzetten van een empirisch onderzoek en het verzamelen van onderzoeksgegevens. De cursus Methoden & Technieken II is hier een logisch vervolg op. In deze cursus ligt het accent op het bewerken en analyseren van onderzoeksgegevens. Voor beginnende onderzoekers is het van groot belang dat zij enig inzicht hebben in de wijze waarop empirische gegevens kunnen worden georganiseerd, gepresenteerd en geïnterpreteerd. Statistiek is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.
Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, standaardiseren). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken die het mogelijk maken conclusies te trekken op basis van steekproefgegevens (betrouwbaarheidsintervallen en significantie-toetsen). Tenslotte wordt aandacht besteed aan het beschrijven van relaties tussen variabelen aan de hand van kruistabellen, associatiematen, correlatie- en regressie-analyse.

Coordinator:
Dr. A.C. Wille

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Literatuur:
Zie Blackboard

Ingangseis:
Geen

Rooster:
Hoorcollege
Maandag 28/3-16/5 muv 25/4 van 9-11 uur in 1A-20
Donderdag 14/4 t/m 19/5 muv 5/5 van 11-13 uur in 1A20

Werkcolleges
PCwerkgroep donderdag op 31/3 en 7/4 van 9-11 uur in 1A-26,1A-28, 1A-32 en 1A-46 en op 4/4 van 13-15 uur in: 1a25, 1a28, 1a30 en 1a46

Tentamen
Dinsdag 31/5 van 13.00-16.00 uur in USC

Hertentamen
Donderdag 16/6 van 13.00-16.00 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: December 2010