Studiegids

nl en

Politieke Filosofie

Vak
2010-2011

Omschrijving

De cursus politieke theorieën en hun geschiedenis, of politieke filosofie, gaat slechts over een klein deel van het rijke erfgoed der politieke theorieën. Dit vak is een tikje anders dan andere vakken. Terwijl in andere subdisciplines van de politicologie de laatste publicaties – de beste – zijn (bij Internationale Betrekkingen grijpt u maar zelden naar een boek van voor 1960, bij Methoden & Technieken is een boek uit 1990 oeroud, als u iets met Beleid doet komt heel misschien Max Weber nog ter sprake, maar zelf werk van Weber lezen doet u al niet meer), is het heel gewoon om in het vak politieke filosofie Plato te lezen. Een boek van 2300 jaar geleden is voor politiek theoretici zo oud nog niet. En ook wie zich vooral in het eigentijdse debat wil mengen, wordt verondersteld bepaalde klassieke posities te kennen. We besteden in deze cursus ook aandacht aan meer moderne klassieken. En liever dan een handboek over politiek theoretische geschriften lezen we in deze cursus een aantal belangrijke teksten zelf. De uitgaven die voor deze cursus staan vermeld zijn met zorg gekozen. Als u andere vertalingen en andere uitgaven van genoemde werken verkiest te lezen, riskeert u onduidelijkheid en verwarring.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen.

Studiemateriaal

Literatuur (ongeveer 900 pp.):

  • The Republic of Plato, translated, with notes, an interpretative essay, and a new introduction by Allan Bloom, BasicBooks, 1991 (of latere edities van deze door Bloom verzorgde vertaling).

  • Aristotle, The Politics, ed. by Stephen Everson, Cambridge U.P., Cambridge etc. 1988 (of latere uitgaven van dit boek uit de serie – Cambridge texts in the history of political thought).

  • Machiavelli, The Prince, ed. by Quentin Skinner & Russell Price, Cambridge U.P., Cambridge etc. 1988 (of latere uitgaven van dit boek uit de serie – Cambridge texts in the history of political thought). Machiavelli, The Prince, translated with an introduction by George Bull, uitgegeven door Penguin Books in de serie Penguin Classics, is ook goed te gebruiken.

  • Locke, Two Treatises of Government, ed. by Peter Laslett, Cambridge U.P., Cambridge etc. 1988 (of latere uitgaven van dit boek uit de serie – Cambridge texts in the history of political thought). N.B. u hoeft alleen de – Second Treatise of Government – te lezen.

  • Jean-Jacques Rousseau, Het maatschappelijk verdrag; of, Beginselen der staatsinrichting, Tilburg U.P., Tilburg 1988. Of ditzelfde boek sinds 1995 uitgegeven door Boom, Amsterdam. De uitgave van Rousseau, The Social Contract, translated and introduction by Maurice Cranston, door Pen¬guin Books, is ook uitstekend. U mag Du contract social ook in een complete Franse uitgave lezen.

  • Karl Marx & Friedrich Engels, Het communistisch manifest, Uitgeverij Pegasus, Amsterdam. U mag ook een Duitse uitgave lezen of een Engelse vertaling.

  • J.S. Mill, On Liberty and other writings, ed. by Stefan Collini, Cambridge U.P., Cambridge etc. 1988 (of latere uitgaven van dit boek uit de serie – Cambridge texts in the history of political thought -). U hoeft hieruit alleen On Liberty te lezen. De uitgave van On Liberty door Penguin Books, – edited with an introduction by Gertrude Himmelfarb -, is ook goed bruikbaar.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
maandag 21 maart 2011, 9.00-11.00 uur, USC.

Hertentamen
maandag 30 mei 2011, 9.00-11.00 uur, 1A20.

Voor de tentamens dient men zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via Usis aan te melden.

Rooster

Hoorcollege
maandag 31 januari t/m 14 maart, 13.00-15.00 uur, 1A20 en
woensdag 2 februari t/m 16 maart, 15.00-17.00 uur, 1A20.

Werkgroepen
werkgroep 1 John Gray: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 9.00-11.00 uur, SA31 (behalve 1 feb. 5B04) docent Floris Mansvelt-Beck
werkgroep 2 Nozick: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 9.00-11.00 uur, SA05 docent Marius de Geus
werkgroep 3 Nozick: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 11.00-13.00 uur, SA05 docent Marius de Geus
werkgroep 5 Spinoza: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 13.00-15.00 uur, 5A41 (behalve 1 feb SA23, 8 feb 1A03, 22 feb en 8 mrt SA31) docent Simon Otjes
werkgroep 7 Spinoza: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 15.00-17.00 uur, zaal 1A09 (behalve 1 en 8 feb. en 8 mrt SA31 en 22 feb. SA29) docent Simon Otjes
werkgroep 8 John Gray: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 15.00-17.00 uur, zaal 0A33 (behalve 1 feb 5A37, 8 feb. 1A03, 22 feb. 1A33 en 8 mrt SA29) docent Floris Mansvelt-Beck