Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Introduction to the EU

Vak
2010-2011

This is a pre-master course. Only those who need to take this course, can participate in it. Please contact the teacher for instruction: rasmussena@fsw.leidenuniv.nl