Studiegids

nl en

Inleiding Economie

Vak
2011-2012

Inleiding Economie BBO & EBM
In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld (zowel micro- als macro-economie) en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid.

Doelgroep
Verplicht onderdeel bachelortrack Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management (Ba jaar 1, vakcode BAEBMIE)
Verplicht onderdeel bachelortrack Bestuurskunde BBO (Ba jaar 1, vakcode BAEBMIE)

Docenten
dr. A.R. Leen
drs. A.P. Ros (hoorcollege + werkgroepen)
drs. B.L. Terpstra
dr. O.P. van Vliet
Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het tel. 071-527 7756 (tussen 9 en 12 uur), of via een e-mail naar de docent.

Het vak
In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. Daarbij komen vragen aan de orde als:
-Wanneer werken markten goed en wanneer niet?
-Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?
-Waarom wordt er van sommige goederen minder gevraagd als het inkomen stijgt?
-Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden?
-Wat is een economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen?
-Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen de overheden dat toch vaak juist wel?
-Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bankdeze verschijnselen voorkomen?

Terwille van degenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Eindtermen:
Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische theorie
Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling
Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid

Studiebelasting
5 EC

Onderwijsvorm
7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht. U mag maximaal één bijeenkomst missen. Op de werkgroepbijeenkomsten worden opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding een vereiste. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving via uSis noodzakelijk. Let op: tijdens de werkgroepen worden toetsen afgenomen die meetellen voor het eindcijfer!

Tentamenstof
Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2009), Essentials of Economics, 2e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-0-07-01 7266-1).
NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!
Werkboek (Blackboard)
Hoorcollegestof

Toetsvorm
Het tentamencijfer wordt opgebouwd uit de volgende twee onderdelen:

Het cijfer voor het schriftelijk tentamen telt voor 80% mee
Het cijfer voor de toetsen tijdens de werkgroepen telt voor 20% mee. U kunt het vak alleen afronden indien u voldoende aanwezig bent geweest bij de werkgroepen

Om het vak succesvol af te kunnen ronden gelden dus twee criteria: 1. gemiddeld eindcijfer 5,5 of hoger (compenseren mag). 2. voldoende aanwezigheid op de werkgroepbijeenkomsten.

Aan het einde van iedere werkgroep (dus in totaal zeven maal) wordt een korte multiple choice toets afgenomen. Uit de vijf beste cijfers die u hiervoor hebt behaald wordt een gemiddelde berekend. Dit gemiddeld behaalde cijfer telt weer voor 20% mee in het eindcijfer voor het vak.

Rooster
Rooster Semester 1, blok 2

Hoorcollege
Maandag 31 okt. t/m 12 dec. 2011, 11-13 uur, Gorlaeus 03

Werkgroepen
1 woe 2 nov – 14 dec 09-11 uur 6C-03
2 di 1 nov – 13 dec 17-19 uur 1A-22
3 woe 2 nov – 14 dec 11-13 uur 2 – 23-11: 1A-33;
30-11 – 14-12: 1A-22
4 vrij 4 nov – 16 dec 09-11 uur 1A-47
5 do 3 nov – 15 dec 13-15 uur 5A-37
6 vrij 4 nov – 16 dec 15-17 uur 5A-37
7 do 3 nov- 15 dec 15-17 uur 6C-03
8 do 3 nov – 15 dec 15-17 uur 1A-22

Inschrijving
Via uSis.

Tentamen
Tentamen: donderdag 22 december 2011 van 9-12 uur, USC.
Herhalingstentamen: vrijdag 20 januari 2012, 13-16 uur, USC.
Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis.

Downloadable collegemateriaal
Te raadplegen via Blackboard. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse aflevingen geplaatst. De sheets van de hoorcolleges worden telkens na afloop op Blackboard gezet.