Studiegids

nl en

Propedeuse

In het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde bestudeerd. De studie bestuurskunde heeft drie pijlers: Beleid, Bestuur en Organisatie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Nationale Politiek: Nederlands Politiek Bestel 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Methoden en Technieken 1B: Onderzoeksontwerp 5
Inleiding Economie 5
Organisatietheorie 5
Sociologie 5
Inleiding Recht 5
Publiek Management 5
Methoden en Technieken II 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Tweede Jaar

In het tweede jaar van de Bachelor Bestuurskunde wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Staats- en bestuursrecht 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5
Beleid 2: Implementatie 5
Economie II 5
Kwantitatief Onderzoek 5
Comparative Government in International Perspective 5
EU Politics and Policy 5
Decision Making and Rational Choice 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Europeanisering en Binnenlands Bestuur 5
Public Budgeting and Finance 5

Derde Jaar

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2012 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2011 schrijven.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Keuzevak: Internationale Politieke Praktijk 5
Keuzevak: Immigratie politiek in Nederlands en Europees perspectief 5
Optioneel: Bachelorproject Najaar 2011 15
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Ethiek 5
Bachelorproject Voorjaar 2012 15

Keuzevakken Bestuurskunde

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Keuzevak: Internationale Politieke Praktijk 5
Keuzevak: Immigratie politiek in Nederlands en Europees perspectief 5
Sociologie 5
Comparative Government in International Perspective 5
Decision Making and Rational Choice 5
EU Politics and Policy 5