Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

Vak
2011-2012

In deze cursus zullen studenten kennismaken met de principes van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen en bewerken van onderzoeksgegevens vormt de kern van empirisch onderzoek. Een onderzoek begint altijd met een vraag—je wilt iets weten en dat ga je onderzoeken—en eindigt als het antwoord gevonden is. Methoden en technieken nemen een belangrijke plaats in bij deze zoektocht naar het antwoord: zij vormen een garantie voor de “wetenschappelijke” kwaliteit van de bevindingen en conclusies. Hoe onderzoek ook wordt gedaan-–kwalitatief of kwantitatief, in organisaties of bij mensen, via observaties, interviews, enquêtes of documenten—de status van de bevindingen wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikte methoden en technieken.
De modulen M&T 1a: “Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek”en M&T 1b: “Onderzoeksontwerp” richten zich op het ontwikkelen van academische vaardigheden. In de eerste module (1a) ligt de nadruk op de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, het gebruik van theorie, het operationaliseren en meten van begrippen, de betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksgegevens en de ethische aspecten van onderzoek. In de tweede module (1b) komen onderzoeksdesigns en verschillende manieren om gegevens te verzamelen—zoals interviews, vragenlijsten en observaties—aan de orde. De veelheid van keuzes die in het onderzoeksproces moeten worden gemaakt, maakt het noodzakelijk dit onderzoeksproces zowel apart als in directe samenhang met inhoudelijke bestuurskundige vragen te bestuderen. Aan de hand van de bestudering van concrete bestuurskundige onderzoeksvoorbeelden krijgt de student een overzicht van de verschillende types van onderzoek
De studenten zullen tijdens practica de opgedane kennis in de praktijk brengen en kritisch leren omgaan met het uitwerken en toepassen van verschillende methoden van dataverzameling.

Coordinator:

Dr. A. C. Wille

Hoorcollegedocenten:

Dr. A.C. Wille
T. O’Neill

Docenten practica:

W. Broekema
D. Weggemans
R. van der Zee
J. Seltenrijch
P. Roco

Onderwijsvormen:

Hoorcolleges en practica: deelname aan de practica is verplicht.

Studiemateriaal:

Babbie, E. The Practice of Social Research, 2010, 12e editie, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, California.

Toetsing:

Opdrachten en tentamen

Rooster:

Hoorcollege
Dinsdag 6/9 t/m 20/9 in KOG-A144, 27/9,11/10 en 18/10 in Gorl.-03 van 11-13 uur MUV 4/10 college van 13-15 uur in SC01

Practica

De studenten worden ingedeeld in practica en ontvangen in september de indeling. Ouderejaarsstudenten kunnen zich medio augustus melden bij de studieadviseur voor deelname.

practicum 1 dinsdag 6/9-18/10 van 13-15 uur in 1A-11 MUV 4/10 college van 11-13uur in 1A15
practicum 2 dinsdag 6/9-18/10 van 13-15 uur in 5A-42 MUV 4/10 college van 11-13 uur in 5A37
practicum 3 dinsdag 6/9-18/10 van 15-17 uur in 1A-11
practicum 4 dinsdag 6/9-18/10 van 15-17 uur in 1A-15
practicum 5 woensdag 7/9-19/10 van 17-19 uur in 1A-33
practicum 6 woensdag 7/9-19/10 van 17-19 uur in 1A-15
practicum 7 woensdag 7/9-19/10 van 15-17 uur in 6C-03
practicum 8 woensdag 7/9-19/10 van 15-17 uur in 7/9,14/9,21/9,5/10,12/10 in 1A-15, 28/9 in 1A41, 19/10 in 1A-11
practicum 9 woensdag 7/9-19/10 van 9-11 uur in 5A42
practicum 10 woensdag 7/9-19/10 van 9-11 uur in 1A47 muv 7/9 in 6C03
practicum 11 woensdag 7/9-19/10 van 13-15 uur in 5A42 muv 7/9 in SA29
practicum 12 woensdag 7/9-19/10 van 15-17 uur in 5A42

Tentamen
Vrijdag 28/10 van 13-16 uur in USC

Herkansing
Vrijdag 13/1/12 van 13-16 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.