Studiegids

nl en

Methoden en Technieken II

Vak
2011-2012

In de cursus Methoden & Technieken I lag het accent op de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: het opzetten van een empirisch onderzoek en het verzamelen van onderzoeksgegevens. De cursus Methoden & Technieken II is hier een logisch vervolg op. In deze cursus ligt het accent op het bewerken en analyseren van onderzoeksgegevens. Voor beginnende onderzoekers is het van groot belang dat zij enig inzicht hebben in de wijze waarop empirische gegevens kunnen worden georganiseerd, gepresenteerd en geïnterpreteerd. Statistiek is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.
Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, standaardiseren). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken die het mogelijk maken conclusies te trekken op basis van steekproefgegevens (betrouwbaarheidsintervallen en significantie-toetsen). Tenslotte wordt aandacht besteed aan het beschrijven van relaties tussen variabelen aan de hand van kruistabellen, associatiematen, correlatie- en regressie-analyse.

Coordinator:
Dr. A.C. Wille

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Rooster:
Hoorcolleges
Maandag 2/4-21/5
9-11 uur in SC-01
Donderdag 19/4-24/5
13-15 in SC-01

Werkcolleges
wgr 1 4/4 en 11/4 van 15-17 uur in 1A-28, 2/5 in 1A15 en 23/5 in 5B04 van 15-17 uur
wgr 2 4/4 en 11/4 van 15-17 uur in 1A-26, 2/5 in 1A22 en 23/5 in Sa-23 van 15-17 uur
wgr 3 4/4 en 11/4 van 15-17 uur in 1A-30, 2/5 in 1A33 en 23/5 in Sa-21 van 15-17 uur
wgr 4 4/4 en 11/4 van 15-17 uur in 1A-32, 3/5 en 24/5 van 9-11 uur in SA-29
wgr 5 5/4 en 12/4 van 11-13 uur in 1A-32, 3/5 en 24/5 van 9-11 uur in SA-37
wgr 6 5/4 van 13-15 uur 1A26, 12/4 van 11-13 uur in 2B04, 3/5 in 1A47 en 24/5 in SA31 van 9-11 uur
wgr 9 5/4 en 12/4 van 13-15 uur in 1A28, 3/5 in Sa37 en 24/5 in 1A11 van 11-13 uur
wgr 10 5/4 rn 12/4 van 13-15 uur in 1A32, 3/5 in SA29, en 24/5 in 1a15 van 11-13 uur

Tentamen:
Dinsdag 29/5 van 9-12 uur in USC

Herkansing:
Vrijdag 15/6 van 9-12 uur in de IJSHAL, Vondellaan 41 in LEIDEN

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.