Studiegids

nl en

Organisatietheorie

Vak
2011-2012

In dit vak maken de studenten kennis met theorieën over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.
De studenten krijgen een overzicht over de ontwikkeling van organisaties aan de hand van een groot aantal teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten (Weber, Michels, Taylor), human relations, organisatie en omgeving (onder andere de contingentiebenadering), coöptatie, besluitvorming en organisatie en maatschappij. Bij de bespreking van de teksten zullen we speciaal ingaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties.

Coördinator:
Dr. W.J. van Noort

Hoorcollegedocent:
M. Reijnders, MSc MA

Werkgroepdocenten:
M. Loenen
J. Seltenrijch
R. van der Zee
P. Roco
T. Degen
R. Smakman

Onderwijsvormen:
Wekelijkse hoor- en werkcolleges.

NB: werkgroepen zijn niet bedoeld voor keuzevak- of minorstudenten.

Studiemateriaal:

  • Michael J. Handel, The sociology of organizations. Classic, contemporary, and critical readings, Thousand Oaks, California, 2th print, 2003.

  • J.M. Shafritz, A.C. Hyde and S.J. Parkes, Public Administration. Classic Readings, Belmond, California, 7th edition, 2011 (de vorige, zesde editie van dit boek, uit 2007, is ook bruikbaar).

Toetsing:
Tentamen en werkgroepopdracht(en).

Ingangseis/advies:
Geen

Rooster:
Hoorcollege
Donderdag 9/2-22/3
13-15 uur in SC-01

Werkcollege
wgr 1 (Roco) donderdag 16/2-22/3 van 11-13 uur in 1A-22 en op 23/5 van 11-13 uur in 1A22
wgr 2 (Loenen) donderdag 9/2-22/3 van 11-13 uur in 5A-37 en op 23/5 van 11-13 uur in 5A37
wgr 3 (Van der Zee) donderdag 9/2-22/3 van 15-17 uur in 1A-11
wgr 4 (Loenen) donderdag 9/2-22/3 van 15-17 uur in 1A-15
wgr 5 (Degen) vrijdag 10/2-23/3 van 11-13 uur in 5A-29
wgr 6 (Smakman) vrijdag 10/2-23/3 van 11-13 uur in 1A-11 muv 24/2 in OA28,2/3 in 1A22,9/3 in 1A21.
wgr 7 (Van der Zee) vrijdag 10/2-23/3 van 13-15 uur in 1A-37 muv 1A-15
wgr 8 (Seltenrijch) vrijdag 10/2-23/3 van 13-15 uur in 1A-22 muv 16/3 1A-15
wgr 9 (Seltenrijch) donderdag 9/2-22/3 van 15-17 uur; 9/2,16/2,1/3 in SA23 8/3 t/m 22/3 in SA29 en 23/2 in OA23
wgr 10 (Degen) donderdag 9/2-22/3 van 15-17 uur in 5A29
wgr 11 (Roco) donderdag 9/2-22/3 van 17-19 uur in 1A33
wgr 12 (Smakman) donderdag 9/2-22/3 van 17-19 uur in 1A22, MUV 16/2 van 15-17 uur in zaal 1A09, let op 22 maart van 15-17 uur in zaal 1A24

Tentamen:
Donderdag 29/3 van 9-12 uur in USC

Herkansing:
Donderdag 7/6 van 9-12 uur in USC

Let op! Er kunnen wijzigingen optreden in dit rooster.
Laatste wijziging: 27/01/2012