Studiegids

nl en

Publiek Management

Vak
2011-2012

In dit vak maken de studenten kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.We richten ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.

Thema’s die worden besproken, zijn:
– Het publieke karakter van organisaties in het openbaar bestuur
– Manieren van organiseren van publieke dienstverlening
– De human relations benadering in publieke diensten
– De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit
– De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur
– Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds
– Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek
– Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering) op nationaal en op lokaal niveau

Coördinator
Prof. dr. F. M. van der Meer

Seminardocenten
W. Broekema
T. Degen
M. Loenen
M. Reijnders
J. Seltenrijch
R. Smakman
D. Weggemans

Onderwijsvorm
Gezamenlijk introducerend en afsluitend hoorcollege, tussendoor in kleiner groepsverband vijf seminarbijeenkomsten (combinatie van hoor- en werkcollege)

Studiemateriaal
Robert B. Denhardt (2011), Theories of Public Organization, Boston, MA: Wadsworth (zesde druk, International Edition).
Peters, B.G (2010), The politics of bureaucracy, London: Routledge (zesde druk).

Eerdere versies van deze boeken kunnen eventueel ook, maar dan moeten studenten rekening houden met eventuele afwijkingen ten opzichte van de nieuwere edities

Toetsing
Schriftelijk tentamen en seminaropdracht(en)

Ingangseis/advies:
Geen

Rooster
Hoorcollege
Dinsdag 3 april, 11-13 uur in SC-01
Dinsdag 15 mei,13-15 uur in SC-01

Seminars
D. Weggemans: wgr 3 dinsdag 10/4-8/5 van 13-16 uur in 1A-47 muv 3/4 in 1A41
R. Smakman: wgr 4 dinsdag 10/4-8/5 van 13-16 uur in 5A-29 muv 1/5 geen college, dit is op 4/5 van 12-15 uur in 1A47.
T. Degen: wgr 5 woensdag 11/4-9/5 van 9-12 uur in 1A-47 muv 4/4 in 1A11
M. Reijnders: wgr 6 woensdag 11/4-9/5 van 9-12 uur in 5A29
W. Broekema: wgr 7 woensdag 11/4-9/5 van 9-12 uur in 5A42
J. Seltenrijch: wgr 8 vrijdag 13/4-11/5 van 9-12 uur in 5A29
M. Loenen: wgr 9 vrijdag 13/4-11/5 van 9-12 uur in 1A22 muv 13/4 in 1A27

Tentamen
woensdag 30/5 van 9-12 uur in USC

Hertentamen
Maandag 18/6 van 9-12 uur in DE IJSHAL, VONDELLAAN 41 IN LEIDEN

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.
Laatste wijziging: 20/03/2012