Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met het vak vergelijkende godsdienstwetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van empirisch onderzoek historische en sociaal-wetenschappelijke kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende culturen in heden en verleden, met het doel meer en beter inzicht te krijgen in ontwikkeling, functie en betekenis van religie of aspecten daarvan.
Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Een verplicht onderdeel van het college is de tutorial Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek.
De tutorial Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek is de vinden op twee verschillende plaatsen binnen Blackboard:

Courses> Course Catalog: Bibliotheken. Course Name: Godsdienstwetenschappen: Toolbox Bibliotheken > Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek

of

Courses> Course Catalog: Faculteit der Geesteswetenschappen > Bacheloropleidingen> onder de aparte opleidingen Godgeleerdheid, Islamitische theologie en Wereldgodsdiensten. Course Name: Godsdienstwetenschappen: Toolbox Bibliotheken > Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek

Let er op dat je de Toolbox Godsdienstwetenschappen gebruikt!

In de Toolbox zijn nog meer tutorials te vinden zoals ‘Zoeken naar wetenschappelijke informatie’ en ‘Beoordelen van informatie’. In de meeste gevallen bevatten deze tutorials links naar webcursussen die zijn samengesteld door andere universiteitsbibliotheken. Het onderdeel Virtuele rondleidingen laat je via filmpjes kennismaken met de Universiteitsbibliotheek.

Na het doorlopen van de tutorial moet de Eindtoets Catalogus en Digitale Bibliotheek doorlopen worden. Deze is in de linkerkolom van de Toolbox Godsdienstwetenschappen in Blackboard te vinden.

Het is de bedoeling dat je van de Eindtoets alleen het gedeelte “Leidse Catalogus en Digitale Bibliotheek” doorloopt. De docent controleert na afloop of je de toets doorlopen hebt en welke resultaten je daarop hebt behaald.

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over parate kennis m.b.t. elementaire geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de Godsdienstwetenschap. Zij kunnen onderzoeksvragen koppelen aan specifieke methoden van onderzoek, en religieuze verschijnselen en thema’s relateren aan kernbegrippen en theorieën.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten.

Toetsing

Tussentoets en schriftelijk eindtentamen, beide met essayvragen.
De online bibliotheekinstructie deel uitmaakt van het curriculum

Blackboard

Ja

Literatuur

D. Pals, Eight Theories of Religion (Oxford 2006).

Syllabus met artikelen. In de eerste collegeweek tegen kostprijs verkrijgbaar.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee.

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens dit college is verplicht. Drie keer afwezig zonder afmelding en geldige reden betekent uitsluitting van beoordeling.

Een verplicht onderdeel van het college is de tutorial Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek.
De tutorial Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek is de vinden op twee verschillende plaatsen binnen Blackboard:

Courses> Course Catalog: Bibliotheken. Course Name: Godsdienstwetenschappen: Toolbox Bibliotheken > Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek

of

Courses> Course Catalog: Faculteit der Geesteswetenschappen > Bacheloropleidingen> onder de aparte opleidingen Godgeleerdheid, Islamitische theologie en Wereldgodsdiensten. Course Name: Godsdienstwetenschappen: Toolbox Bibliotheken > Leidse Catalogus & Digitale Bibliotheek

Let er op dat je de Toolbox Godsdienstwetenschappen gebruikt!

In de Toolbox zijn nog meer tutorials te vinden zoals ‘Zoeken naar wetenschappelijke informatie’ en ‘Beoordelen van informatie’. In de meeste gevallen bevatten deze tutorials links naar webcursussen die zijn samengesteld door andere universiteitsbibliotheken. Het onderdeel Virtuele rondleidingen laat je via filmpjes kennismaken met de Universiteitsbibliotheek.

Na het doorlopen van de tutorial moet de Eindtoets Catalogus en Digitale Bibliotheek doorlopen worden. Deze is in de linkerkolom van de Toolbox Godsdienstwetenschappen in Blackboard te vinden.

Het is de bedoeling dat je van de Eindtoets alleen het gedeelte “Leidse Catalogus en Digitale Bibliotheek” doorloopt. De docent controleert na afloop of je de toets doorlopen hebt en welke resultaten je daarop hebt behaald.