Studiegids

nl en

Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Afbouw bacheloropleiding Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap

De BA Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap is per 1 september 2011 samengevoegd met de BA Taalwetenschap. Binnen deze brede taalwetenschappelijke opleiding wordt onder andere de afstudeerrichting Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap aangeboden.

Studenten die in 2010-2011 of daarvoor gestart zijn met de BA VIET en zich in september 2011 voor VIET hebben heringeschreven kunnen verder studeren in de zelfstandige opleiding VIET. Zie het bericht dat zij hierover ontvangen hebben.

Studenten die in het verleden VIET hebben gestudeerd, maar op dit moment niet staan ingeschreven voor de BA VIET, kunnen zich inschrijven voor de BA Taalwetenschap (richting VIET) als zij hun opleiding in de toekomst willen voortzetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten die zich vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk hebben uitgeschreven.

Eerste jaar

De opleiding Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap is gefuseerd met de opleiding Taalwetenschap. Het eerstejaarsprogramma vind je onder Taalwetenschap

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Hettitisch I 5
Historische grammatica van het Grieks I 5
Sanskrit 1 10
Morfologie 5
Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5

Tweede semester

Hettitisch II 5
Historische grammatica van het Grieks II 5
Sanskrit 2 10

Indo Europese taal naar keuze

Litouws 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Derde jaar

Je hebt in het derde jaar 30 EC keuzeruimte. 15 EC per semester.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Historische grammatica van het Sanskrit 5
Vedisch Sanskrit 1 5
Werkcollege scriptievoorbereiding Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap 5

Tweede semester

Vedisch Sanskrit 2 5
BA eindwerkstuk Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap 10

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2011-2012

De opleiding Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap is gefuseerd met de opleiding Taalwetenschap. Het eerstejaarsprogramma vind je onder Taalwetenschap

Doel van de opleiding

Bachelors Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschappen beschikken over algemene kennis van en inzicht in de volgende methoden en technieken:

  • grondslagen van de beschrijvende taalwetenschap;

  • articulatorische fonetiek en

  • grondslagen van de historisch-vergelijkende taalwetenschap.

Verder hebben ze algemeen inzicht in de maatschappelijk-culturele betekenis van de vergelijkende en beschrijvende taalwetenschap.
Bachelors hebben een gedegen kennis van en inzicht in de historische grammatica van het Proto-Indo-Europees; en algemene kennis van en inzicht in de cultuur, de externe geschiedenis van de belangrijkste Indo-Europese talen en de geschiedenis van de bestudering van de Indo-Europese talen.
Op het gebied van taalvaardigheid beschikken ze over gedegen kennis van en inzicht in de grammatica’s van en lees- en vertaalvaardigheid in respectievelijk het Gotisch, het Grieks, het Hettitisch en het Sanskrit en andere Indo-Europese talen naar keuze.

Het programma

__Tweede en derde jaar_
In het tweede jaar leer twee andere belangrijke Indo-Europese talen: klassiek Sanskrit (bij de opleiding Talen en Culturen van India en Tibet) en Hettitisch. Verder wordt in het tweede en derde jaar de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan, verdiept en toegepast op de verschillende onderzoeksgebieden. Op het gebied van de algemene vaardigheden krijg je een college over morfologie (vormleer). Je bouwt voort op je kennis van het Grieks en het Sanskrit bij colleges als Historische grammatica van het Grieks en de studie van de oudste fase van het Sanskrit, het Vedisch. Daarnaast kies je, in overleg met de examencommissie, een andere voor de taalvergelijking relevante Indo-Europese taal. Hierbij kun je denken aan oude talen als Oud-Iers, Latijn, klassiek Armeens of Oud-Perzisch, maar ook een nog levende taal als het Litouws is belangrijk bij de bestudering van het Indo-Europees.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten het programma van 180 ects te hebben behaald, te hebben voldaan aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes te hebben afgerond. In het tweede semester van het derde jaar schrijf je het BA-eindwerkstuk, waarop je in het eerste semester van dat jaar wordt voorbereid bij het werkcollege Scriptievoorbereiding.
De zwaarte van het eindwerkstuk is 10 ects, wat betekent dat het maximaal 8500 woorden omvat. Studenten die aan het eind van het lopende studiejaar wensen af te studeren, dienen in de eerste helft van juni een eerste, complete versie van hun eindwerkstuk in te leveren. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.