Studiegids

nl en

Swahili 2

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Swahili 1 gevold hebben. Het gemiddelde cijfer van Swahili 1 en Swahili 2 moet voldoende zijn.

Beschrijving

Het Swahili behoort vandaag tot de best bekende talen van Afrika en heeft een lange en fascinerende geschiedenis. De oorsprong van het Swahili moet gezocht worden langs de Oost-Afrikaanse kust waar het zich tijdens de negende en tiende eeuw verspreidde van Somalië in het noorden tot Mozambique in het zuiden. Het Kiunguja, de variant die op Zanzibar gesproken werd, en nu beter bekend is als Standaard Swahili (Kiswahili Sanifu) verspreidde zich later via handelsroutes naar het binnenland tot in het oostelijk deel van de Democratische Republiek Congo. Vandaag is het Swahili de nationale taal van Tanzania en de officiële taal van Kenia. Het aantal sprekers in heel Oost-Afrika wordt geschat op 50 miljoen wat het Swahili tot één van de wijdst verspreide talen van het Afrikaanse continent maakt. Het is daarnaast ook één van de meest onderwezen talen, niet alleen in Afrika maar ook aan Europese, Amerikaanse en Japanse universiteiten.

Leerdoelen

De grammaticale kennis wordt verdiept. De student is in staat eenvoudige gesprekken te voeren over uiteenlopende thema’s en met behulp van een woordenboek krantenartikelen en eenvoudige Swahili literatuur te lezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, gedeeltelijk met talenpracticum.

Toetsing

Mondeling en schriftelijk (deel)tentamen; werkopdrachten en oefeningen tellen mee.
Deeltentamens vinden plaats in de toetsweek maart/april. Het eindtentamen, dat schriftelijk is, vindt plaats in toetsweek mei/juni. De herkansing is eind juni.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Zawawi, Sharifa. 2001. Kiswahili kwa kitendo. Vol. 1: Learn our Kiswahili. Trenton / Asmara: Africa World Press.

Swahili-English dictionary / Kamusi ya Kiswahili-Kiingereza. 2001. Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

Schadeberg, Thilo C. 1992. A sketch of Swahili Morphology. Köln: Rüdiger köppe Verlag.

Aanvullende leerstof, vooral op het gebied van de grammatica, wordt tijdens de colleges verschaft.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos.