Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Swahili 1 10
Inleiding Afrikaanse Talen en Culturen 5
Afrikaanse geschiedenis: een overzicht 5
Communicatie in Afrika 5
Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde 5

Tweede semester

Swahili 2 10
Woord en Betekenis 5
Politieke Structuren van het postkoloniale Afrika 5
Afrikaanse Literatuur: Romans, Conflict en Dialoog 5

Kies één van de volgende vakken:

Ontwikkeling en Cultuur: Ontmoeting met Afrika: globalisering, cultuur en ‘ontwikkeling’ een dilemma? 5
Klanken van de wereld 5

Tweede jaar

In het eerste semester van het tweede jaar kiest de student een vak van het Kerncurriculum te weten: Area Studies, Inleiding Historische Wetenschap of Inleiding Literatuur Wetenschap. Dus niet Inleiding Taalwetenschap.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Swahili 3 5
Orale en geschreven literatuur in Afrika 5
Islamologie 5

Kies één van de vakken uit de volgende lijst:

Afrikaanse teksten: lezen en discussie 5
Geschiedenis van ideeën en instituties van Afrika 5
Morfologie 5
Klanken van de wereld 5

Tweede semester

Methodes van onderzoek naar Afrikaanse teksten; orale literatuur en performance in vergelijkend perspectief 5
Antropologische taalkunde 5
Tweede Afrikaanse Taal (in Afrika) 15

Kies één van de volgende twee vakken:

Platteland en stad in Afrika 5
Fonologie 1 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kies één van de twee vakken uit de lijst:

Orale en geschreven literatuur in Afrika II 5
Taal, geschiedenis en taalgeschiedenis 5

Keuze van één werkgroep uit de volgende lijst:

Werkgroep Afrikaanse literatuur 10
Werkgroep Afrikaanse geschiedenis 10
Taalkundig veldwerk 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Antropologische taalkunde 5
BA eindwerkstuk Talen en culturen van Afrika 10

Meer info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

Kennis en begrip van taal wordt bij Afrikaanse talen en culturen als onontbeerlijke toegangspoort tot de appreciatie van cultuur opgevat. Bij alle onderdelen wordt bijzondere aandacht aan het samenspel van taal en cultuur geschonken.
Door de studie Afrikaanse talen en culturen krijgt de student een overzicht van de volgende vakgebieden:

  • Twee Afrikaanse talen. De eerste taal is Swahili. De tweede taal een keuze uit het aanbod; de studie van de tweede taal vindt in Afrika plaats;

  • Talen en culturen in Afrika. Kennismaking met de taalsituatie in Afrika. Men leert de gangbare classificaties van Afrikaanse talen, maar men leert ook over antropologische taalkunde en over verschillende vormen van communicatie;

  • Afrikaanse geschiedenis;

  • Afrikaanse literatuur. Met veel aandacht voor de orale woordkunst en belangrijke monderne literatuur in het Engels, Frans, Portugees en een reeks Afrikaanse talen en

  • Afrikaanse taalkunde.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Afrikaanse talen en culturen geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Languages and Cultures en African Linguistics. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

“>Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het doel van het eerste jaar is kennismaking met Afrika door middel van het leren van het Swahili en kennismaking met alle andere disciplines (literatuur, geschiedenis en taalkunde) in diverse colleges. Daarnaast komen in de verschillende colleges algemene vaardigheden als schrijfvaardigheid en presentatie aan bod. In het Tweede semester bepaal je welke kant je op wilt, de taal- of cultuurkunde, door een keuze te maken voor het vak Klanken van de wereld c.q. Ontwikkeling en cultuur.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt als aanvullende eis dat in ieder geval de vakken Swahili I en Swahili II met goed gevolg zijn afgelegd.

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar ga je door met Swahili. In de tweede helft van het tweede semester ga je naar Afrika om daar een tweede Afrikaanse taal te leren. Welke taal je kiest hangt af van je eigen belangstelling en van de mogelijkheden die er zijn. Studenten die om dringende redenen niet naar Afrika kunnen, hebben de mogelijkheid een andere taal te kiezen (Arabisch of Marokkaans Berber).

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

“>BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Het BA-eindwerkstuk gaat over een cultureel- of taalkundig onderwerp.

Het schrijven van het eindwerkstuk is ingebed in een van de werkcolleges die je moet volgen in je derde jaar. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.