Studiegids

nl en

Clio en de macht; Politiek gebruik van het verleden in de 19de en 20ste eeuw

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

“Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst,” schreef George Orwell in zijn roman 1984. Daarbij dacht hij natuurlijk aan de geschiedvervalsing en persoonsverheerlijking waarmee totalitaire regimes het verleden naar hun hand probeerden te zetten. Maar geschiedenis is niet alleen in dictaturen een bron van politieke legitimatie en collectieve identiteit. Overal vindt men historische straatnamen, rituele dodenherdenkingen, standbeelden van nationale helden, officiële feestdagen en jubilea. Ook in democratieën wordt het verleden gebruikt als wapen in de politieke strijd – denk bijvoorbeeld aan discussies over nationale historische musea, de instelling van onderzoek- en waarheidcommissies of het doen van herstelbetalingen aan slachtoffergroepen.

In deze collegereeks staat het politieke gebruik van het verleden in de 19e en 20ste eeuw centraal. Aan de hand van twaalf voorbeelden worden vragen behandeld als: Welke functies vervult de geschiedenis in verschillende nationale gemeenschappen? Onder welke omstandigheden worden dominante versies van het verleden controversieel? Welke instrumenten gebruiken machthebbers bij het manipuleren van het verleden? Op welke tegenstand stuiten zij daarbij? Vertonen deze twaalf uiteenlopende voorbeelden van politiek gebruik van het verleden overeenkomsten en gemeenschappelijke ontwikkelingen?

Leerdoelen

Het college “Clio en de Macht” beoogt inzicht te geven in het gebruik van geschiedbeelden, geschiedverhalen en historische taboes voor politieke doeleinden.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Het schriftelijk tentamen gaat over het voorgeschreven boek, de hoorcollegestof en de bijbehorende teksten. Deze worden opgegeven en ter beschikking gesteld via de blackboard-site van dit college.

Uitbreiding: het is ook mogelijk dit college uit te breiden tot 10 ECTS. De daarvoor vereiste extra inspanning bestaat uit een mondeling literatuurtentamen over een van de behandelde deelonderwerpen naar keuze, af te leggen bij de desbetreffende docent. Neem voor de literatuuropgave en een datum contact op met de docent van uw keuze.

Blackboard

Bij dit college hoort een Blackboard-site. Daarop vindt u t.z.t. de door de docenten eventueel gebruikte PowerPoint presentaties, alsmede noodzakelijke hyperlinks naar de voorgeschreven artikelen.

Literatuur

Margaret MacMillan, The uses and abuses of history (Canada 2008), ook verkrijgbaar in Nederlandse vertaling.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail Dr. J.H.C. (Henk) Kern.