Studiegids

nl en

The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een van de meest opvallende kenmerken van de westerse wereld in de Moderne Tijd is structurele economische groei. Hoewel historici het niet eens zijn over de oorzaak en de verspreiding van dit fenomeen, is het duidelijk dat in delen van West Europa en Noord Amerika factoren aanwezig waren die elders ontbraken. Dit college gaat over deze rise of the West en het fascinerende debat dat daarover in verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gevoerd.

Engeland werd, na de Glorious Revolution van 1688, de toonaangevende economische macht in de (westerse) wereld. Als erfgenaam van een West Europese handelskapitalistische traditie, werd Engeland het bolwerk van de eerste Industriële Revolutie, die de deur opende voor de uitbreiding van industrieel kapitalisme in West Europa en Noord Amerika.

De collegereeks biedt een stevige introductie op de debatten over thema-s als de wereldeconomie, historische globalisering en institutionele en technologische verandering. Tegen die achtergrond worden de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen geplaatst zodat de deelnemers aan het college brede kennis opdoen over de stand van het debat over globalisering en het belang van handelskapitalisme en industriële revoluties voor the rise of the West.

Leerdoelen

  • basis kennis van concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme , wereldeconomie, historische globalisering, institutionele en technische veranderingen en rise of the west – historisch inzicht in de industrious revolution en industriële revoluties – kritisch inzicht in de debatten over de rise of the West – gebruik maken van theoretische debatten als achtergrond van toekomstig bronnen onderzoek in economische en sociale geschiedenis onderwerpen

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • voor 5 ECTS tentamen met korte open vragen op basis van hoorcollege en literatuur – voor 10 ECTS tentamen met korte open vragen op basis van hoorcollege en literatuur + boekbespreking naar keuze volgens door de docent gegeven lijst(1500 worden)

Blackboard

Nee

Literatuur

De literatuur wordt tijdens de colleges uitgereikt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.
Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Dr. C. A. P. Antunes

Opmerkingen

Geen.