Studiegids

nl en

Orale en geschreven literatuur in Afrika II

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het college voor 2e en 3e jaarstudenten is hetzelfde. Let op: De code voor het 2e jaarsvak is: 5732V2037w
Hogere eisen worden aan 3e jaarstudenten gesteld.

Beschrijving

In dit college worden de historische figuren van Shaka Zulu en Sundjata Keita besproken door middel van het gebruik en de interpretatie van het verleden in orale en geschreven genres. Wij zullen kijken naar beeldvorming en negotiatie van culturele en individuele identiteit in de literaire en sociale context van creatie en gebruik van orale en geschreven genres. In het college staat de wisselwerking tussen oraliteit en andere media centraal. Deze wisselwerking wordt besproken aan de hand van oraliteit in geschreven teksten en films. Ook wordt gekeken naar orale teksten die elementen uit andere literaire genres en ‘modes’ kunnen integreren.

Leerdoelen

Studenten verwerven

  • kennis van centrale kenmerken (performance, transmissie en creatie) van orale literatuur in Afrika

  • kennis en vaardigheden om orale performances te analyseren

  • kennis van de manier waarop oraliteit en andere media op elkaar inwerken

  • presentatietechnieken en schrijfvaardigheden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • take home-tentamen

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Op Blackboard en in de collegemap vind je de informatie over boeken en artikelen te lezen vóór het college (collegemap: hal van de TCA vakgroep, gebouw van Wijkplaats 4, eerste verdieping, rechts). Voorbeeld:

Ricard, A., The Languages & Literatures of Africa, J. Currey, Oxford, 2004: 1-21
Bodune, C.A., Literary portraits of Chaka: Thomos Mofolo and Mazisi Kunene, African Studies Monographies, 14 (1),13: 13-22 (1993). Teksten (extracts): Mofolo, T., Chaka, 1981 [1925]: 1-7; 76-84; 130-134; 165-168; Kunene, M., Emperor Shaka the Great, 1979: 184-187; 420-430.
Stuart, J, Malcom D., and Cope, T., Izibongo, 1968: 83-117. Elizabeth Gunner, Forgotten men : Zulu bards and praising at the time of the Zulu kings, In: African Languages, 1976, vol. 2, p. 71-90.
Tomaselli, K.G., Shaka Zulu and visual constructions of history, Screening the Past, 2003:1-14
Jan Jansen, The younger brother and the stranger in Mande status discourse, Cahier d‘Études Afncaines 145 (1996-3).
Gugler, J., African Film, Indian UP/D. Philip/J. Currey, Bloomington/Cape Town/Oxford, 2003: 36-43.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. Daniela Merolla.