Studiegids

nl en

De hellenistische wereld/de hellenistische stad

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Handboekkennis OG.

Beschrijving

Na de veroveringstocht van Alexander de Grote kregen allerlei elementen van de Griekse cultuur vaste voet in een enorm gebied dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot de oevers van de Indus. Het hoorcollege beoogt dit proces in kaart te brengen, maar legt daarbij een bijzonde accent op de rol van steden. Wat waren bijvoorbeeld de culturele effecten van de grote aantallen Alexandriës, Seleukeias en Laodikeias die door Alexander en zijn opvolgers werden gesticht? En welke rol speelden de Grieks-ogende poleis van Egypte, Syrië, Mesopotamië en Afghanistan binnen het grotere geheel van het Ptolemeïsche en Seleucidische rijk? Minstens zo interessant zijn de lotgevallen van de poleis van Griekenland en Klein-Azië. Hoe verhielden deze steden zich tot de koningen van de grote Hellenistische rijken en in hoeverre leidde het ontstaan van deze rijken tot politieke, sociale en religieuze veranderingen binnen deze steden? En hoe kan de enorme bloei van de stedelijk-Griekse cultuur worden gerijmd met de politieke machteloosheid van het merendeel van de Griekse poleis in deze periode?

Leerdoelen

Verdieping kennis van de politieke, sociale, culturele en religieuze geschiedenis van Griekenland, Klein-Azie en het Nabije oosten ten tijde van het Hellenisme; inzicht in recente debatten over de aard van de Hellenistische cultuur en veranderingen in het stedelijke leven na het ontstaan van de Hellenistische rijken.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Blackboard

Nee.

Literatuur

G. Shipley, The Greek World after Alexander, 323-30 BC (London 2000).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Dhr Prof.dr. L. de Ligt