Studiegids

nl en

Piraten aan de horizon, kapers op de kust. Vier eeuwen zeeroofbestrijding

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis, een fenomeen dat altijd velen tot de verbeelding heeft gesproken. Beeldvorming en werkelijkheid liggen bij nader onderzoek ver uiteen. Zowel vroeger als nu kent piraterij vele gezichten. Interessante facetten zijn haar mondiale karakter en het feit dat zeeroof in alle tijden economische, geografische, juridische, bestuurlijke, sociale en politieke aspecten vertoont.
In de hoorcollegereeks Zeegeschiedenis worden zeeroof en zeeroofbestrijding vanaf omstreeks 1600 tot heden vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Er is aandacht voor de nauwe relatie tussen zeeroof, kaapvaart en marine; daders en slachtoffers; beeldvorming; rechtspraak en (internationale) regelgeving. Voorts wordt ingegaan op de inzet van de zeemacht ter bescherming van de handelsvaart in Europa en overzee. Hedendaags operationeel optreden tegen Somalische piraten schept de mogelijkheid parallellen te trekken tussen vroeger en nu. Het blijft de vraag of zeeroof definitief is te fnuiken of niet.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht in de veelzijdige problematiek van zeeroof, kaapvaart en zeeroofbestrijding in de vroegmoderne en moderne tijd.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard waarop korte samenvattingen van de colleges worden geplaatst.

Literatuur

Voor het tentamen van 5 ECTS:

  • J. E. Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest: “legale zeeroof” door de eeuwen heen (Amsterdam 2006) ISBN 90 5018 746 3.

  • Reader Zeeroofbestrijding (aan het begin van het semester aan te schaffen via het Studiepunt).

Voor het tentamen van 10 ECTS dienen bovendien te worden bestudeerd:

  • G. Teitler, A.M.C. van Dissel en J.N.F.M. à Campo, Zeeroof en zeeroofbestrijding in Nederlands-Indië (19e eeuw) (Amsterdam 2005) ISBN 90 6707 596 5.

  • L. van den Broek, M. Jacobs en G.S. van Krieken, Christenslaven. De slavernijervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743) Werken Linschoten Vereeniging deel 104 (Zutphen 2006) ISBN 90 5730 440 6.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Mw Dr. A.M.C. van Dissel

Opmerkingen

Geen.