Studiegids

nl en

Van open naar gesloten land – de geschiedenis van Japan van 1550 tot 1650

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geschiedenis-studenten: beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.
Japanologie-studenten: afgeronde propedeuse.

Beschrijving

In deze periode werd het land, na een periode van verdeeldheid en burgeroorlog die in 1467 begonnen was, weer herenigd en onder een centraal, zij het ook feodaal gestructureerd gezag gebracht. Verder werd de wereld opeens een stuk groter. Japan zag zich geconfronteerd met de Europese (Portugese, Nederlandse) handelslieden en missionarissen die zich in Japan wilden vestigen, en ontwikkelde de regering een duidelijke belangstelling voor het nabijgelegen vasteland van Azië. Vanwege de aanwezigheid van Europeanen kunnen de ontwikkelingen in deze periode niet alleen uit Japanse, maar uit Nederlandse en Portugese bronnen worden gevolgd.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • werkstuk (60%)

  • referaat, mondelinge pres (40%)

Blackboard

Nee.

Literatuur

W.J. Boot, Van Keizers en shogun, AUP
Relevante hoofdstukken uit Sources of Japanese Tradition (East Asian Library)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Prof.dr. W.J. Boot

Opmerkingen

Geen.