Studiegids

nl en

Parlement en Staten; De democratische traditie in de middeleeuwen.

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Middeleeuwse vorsten worden vaak afgeschilderd als machtige potentaten, van wie de wil wet was. Dat beeld klopt niet voor de late middeleeuwen: vanaf de dertiende eeuw kregen de onderdanen steeds vaker inspraak bij belangrijke beslissingen. Vooral Engeland en de Nederlandse vorstendommen kenden een hoog ontwikkelde democratische traditie, denk aan het Engelse Parliament en de Staten-Generaal. In dit college wordt een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkelingen in Engeland en in de Nederlanden in de periode vanaf 1200.

Leerdoelen

  • Inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en het belang van de middeleeuwse medezeggenschap

  • Verrichten van systematisch onderzoek op basis van (voornamelijk) secundaire literatuur.

  • Verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Werkstuk 50%

  • Participatie in college 25%

  • Referaat 25%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. R. Stein